Česká republika Slovensko Maďarsko

Beton Server » CEMEX Czech Republic, s.r.o. - betonárna Frýdek-Místek, Baška

Upravit

CEMEX Czech Republic, s.r.o. - betonárna Frýdek-Místek, Baška

Betonárna typ Merko VB,25 M s hodinovým výkonem 65 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa: Na Zbytkách 83
738 01 Staré Město
okres Frýdek-Místek
Tel: +420 775 443 963
E-mail: betonarna.baska@cemex.com
Web: www.cemex.cz
Ceník: Ceník betonových směsí, dopravy a čerpání (pdf)
IČO: 27892638

Reklama


Obchodní zástupce: Jaroslav ROZKYDAL – 721 293 244

Vedoucí betonárny: Radim RUČKA – 775 443 963, betonarna.baska@cemex.com


Profil

CEMEX představuje moderní stavební materiály, které přinášejí mnoho praktických výhod, například v podobě snadnějšího a přesnějšího provádění stavebních prací, jejich zrychlení, zlepšení konečných vlastností konstrukcí, snížení potřebného množství řemeslníků a s tím spojených nákladů. Použití těchto materiálů je navíc často šetrnější k životnímu prostředí a přispívá k výraznému zlepšení podmínek na stavbě. CEMEX provozuje 63 betonáren, 7 štěrkoven, 5 kamenolomů a cementovou mlýnici.

Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné dle ČSN EN 206-1 
 • cementové potěry
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehké betony tepelně izolační na bázi ekostyrenu, perlitu, keramzitu, pěnobetonu
 • směsi stmelené hydraulickými pojivy (dříve S, KSC, VB)
 • mezerovité betony (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí 
 •  těžké betony stínící záření - barytové (na vybraných betonárnách)
 • popílkocementové a popílkocementobentonitové suspenze
 • zdící malty (na vybraných betonárnách)
 • SCC, SDC, SHB betony i speciální betony (např. směsi pro stříkané betony)
 • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) atd.

 

Pobočky


Kvalita

Společnost CEMEX má zavedený certifikovaný systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Všechny betonárny mají na vyráběné produkty vydané certifikáty řízení výroby, a s tím související prohlášení o shodě v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních i nezávislých akreditovaných laboratořích.

Certifikace a ISO

ISO 9001:2009Silmos-Q

Zařazení