Česká republika Slovensko Maďarsko

Beton Server » TBG PKS a.s. - provoz Velké Meziříčí

Upravit

TBG PKS a.s. - provoz Velké Meziříčí

Betonárna je vybavena mísícím zařízením s objemem míchačky 2 m³ a hodinovým výkonem 90 m³. Součástí betonárny jsou čtyři cementová sila. Automatické dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i špičkovou kvalitu betonu. I při nízkých teplotách můžeme zaručit plynulé dodávky kvalitního transportbetonu.

Adresa: Křenice 2189
594 01 Velké Meziříčí
okres Žďár nad Sázavou
Tel: 606 053 968
E-mail: otakar.ostryz@tbgpks.cz
Web: www.transportbeton.cz/tbg-pks-...
IČO: 28261976

Reklama


Ředitel společnosti: Otakar Ostrýž - 602 795 863 , otakar.ostryz@tbgpks.cz
Vedoucí obchodního oddělení: Ing. Aleš Vrbický – 606 053 968, ales.vrbicky@tbgpks.cz

Vedoucí betonárny: Antonín Koudela – 602 552 393, antonin.koudela@tbgpks.cz

Technolog, BETOTECH s.r.o.: Ing. Oldřich Žalud – 602 732 709, oldrich.zalud@betotech.cz


Profil

Betonárna Velké Meziříčí je jedním z provozů společnosti TBG PKS a.s.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
    
 • Cementové malty
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN73 6124

Pobočky


Kvalita

Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:9002. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí BETOTECH s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č. 1195, pracoviště Brno.

Certifikace a ISO

ISO 9001:2009QUALIFORM

Zařazení