TORKRET - stříkaný beton

Jan Adamus 04.11.2018

Nabízíme strojní nástřik betonu technologií suchého nástřiku - TORKRET. Kompletní služby v oblastí sanace betonových konstrukcí, včetně přípravy podkladu - tryskání vysokotlakým vodním paprskem.
Poradenství od autorizovaných osob ČKAIT a SSBK / WTA.
  

Kontakt:

Jan Adamus - 734 872 078 , jan_adamus@centrum.cz .
TORBET Konstrukce s.r.o.
Dlouhá třída 1199/32
736 01 Havířov
http://www.torbet.cz