AG STEEL s.r.o.


Výroba, doprava, čerpání a ukládání betonu.

Výroba a montáž výztuže z betonářské oceli. Svařování betonářské výztuže, výroba armokošů do pilot dle ČSN EN ISO 3834-2, dále osvědčení o shodě řízení výroby dle ČSN EN 1090-2+A1.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AG STEEL s.r.o.
Havlíčkova 527
411 17, Libochovice
IČO: 07479620

Kontakt

Mobil: +420 603 383 066
E-mail: hrda@agsteel.cz
Web: www.agsteel.cz

O nás

Stavební společnost zaměřená na dodávku monolitických konstrukcí z železobetonu, propustků, základových desek a drobných ocelových konstrukcí.
Naše společnost využívá zázemí v Libochovicích tvořené vlastní betonárnou, armovnou, která je vybavena moderními stroji, robotem pro svařování armokošů do pilot a skladovými prostory hutních výrobků a dalších stavebních materiálů.
Dále naše společnost nabízí vlastní autodopravu včetně autojeřábu AD20 a přepravy zavlhlého betonu kontejnerovým vozem Iveco. Přepravníky transportbetonu DAF o velikostech 7 m³ a 8 m³.

Sortiment

BETONÁRNA:
Výroba betonů probíhá na moderní, plně automatizované betonárně s přesným vážením a celoročním provozem. Výrobní kapacita  je dostatečná i pro větší typy staveb.
Vyrábíme betony všech stupňů vlivu prostředí a vlastností (C–/5 až C40/50) dle ČSN EN 206–1. Nad kvalitou výroby dozoruje TZÚS Praha, který nám kvalitu doložil certifikátem systému řízení výroby.
 

DALŠÍ ČINNOST:

 • prodej suchých maltových směsí, omítek a zdících materiálů
 • prodej kameniva a písku pro výrobu betonů a malt
 • kamenivo pro zásyp všech frakcí, pevností a složení
 • prodej stavební chemie a materiálů pro výrobu betonů a malt
 • prodej stěrkových materiálů pro opravy betonů a hydroizolaci

 

ARMOVNA:
Naše společnost se zabývá střihem a ohybem betonářské oceli. Jako jedna z mála firem splňujeme kvalifikaci pro svařování betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660–1,2, doplněnou certifikátem dle ČSN EN ISO 3834–2 a osvědčením o shodě řízení výroby dle ČSN EN 1090–2. Oba certifikáty jsou vydány TZÚS Praha.
  

BETONÁŘSKÁ OCEL:
Při zpracování betonářské oceli se jedná především o:

 • střih a ohyb betonářské oceli
 • montáž betonářské oceli
 • ohyb výztuže po betonáži
 • dopravu výztuže z betonářské oceli na místo stavby

ARMOKOŠE DO VRTANÝCH PILOT:
Jsou vyráběny na svařovacím automatu a dovařovány ručně obalenou elektrodou.

 • průměr od 330 mm do 1200 mm
 • délka do 15 m, delší koše nastavujeme ze dvou nebo více částí
 • zajišťujeme svařování i v místě stavby

KARI SÍTĚ:

 • prodej KARI sítí i atypických formátů
 • střih a ohyb KARI sítí
 • zajištění výroby atypických tvarů (podmíněno dávkou větší než 100 t)

DÁLŠÍ ČINNOST:

 • prodej válcovaných profilů a hutních výrobků včetně dalšího zpracování (řezání, pálení, vrtání, zinkování)
 • prodej distančních a stavebních prvků potřebných pro železobeton
 • prodej vázacího a rádlovacího drátu, pytlových úvazků atd.

 

STAVEBNÍ ČINNOST:
Zajištujeme stavební činnost od projektu po realizaci včetně architektonických návrhů interiéru i exteriéru staveb. V oblasti pozemních staveb se zaměřujeme na realizaci monolitických částí staveb. Především na hrubé stavby z železobetonu, stavbu propustků, opěrných stěn, lávek pro pěší, základových desek a stropů rodinných domů. 
  

Při realizaci železobetonových konstrukcí používáme systémové bednění, výrobu a ukládku výztuže zajištujeme vlastní armovnou v Libochovicích. Provádíme kompletní technický dohled nad prováděním realizovaných staveb včetně zpracování závěrečné zprávy a doložení dokladů k použitému materiálu a stavebním výrobkům.
 

DÁLŠÍ ČINNOST:

 • obklad kamenem, pokládka betonových dlažeb a obrubníků
 • sanace železobetonu a hydroizolace
 • tesařské a pokrývačské práce
 • doprava vozidly s hydraulickou rukou (max. nosnost 15 t, dosah HR 24 metrů)

 

Doprava a mechanizace

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY:

 • přepravníky betonu na podvozku DAF–EURO5  o objemu 7 a 8 m³
 • dopravu suché a zavlhlé směsi zajišťujeme kontejnerovou přepravou
 • doprava sypkých materiálů, kameniva a štěrku

UKLÁDKA A ČERPÁNÍ BETONU:

 • zajištění čerpadel betonu na automobilovém podvozku, dosah 31, 34, 36 a 39 m
 • možnost ukládání betonu jeřábem AD20 + Badie
 • zajišťujeme ukládku a zpracování betonu včetně ocelových vláken a mikrovláken, následným strojním leštěním včetně vsypů a laků
 • možnost dodávek betonů v různých barevných odstínech

 

ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY (prostory, zdvihadla, stroje a nástroje pro opracování, svařovací zdroje, atd.)

Kvalita

CERTIFIKACE
Jsme držiteli mnoha certifikátů v oblasti svařování, výroby betonu, ISO, dále osvědčení o shodě řízení výroby a inspekčních certifikátů WPQR.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní asistentka
Hana Hrdá
+420 603 383 066
Technický ředitel
Jaroslav Gerhard
+420 739 402 958

Další adresy

Sídlo firmy:
Družstevní 110
250 65 Bořanovice - Pakoměřice


Zařazení do kategorií