ATS (automatická tlaková stanice) pro zásobování lázní jodo-bromovou vodou

Rekonstrukce čerpací stanice zabezpečující dodávku jodo-bromové vody (solanky) pro léčebné kúry v lázeňských objektech.  

Rekonstukce čerpací stanice spočívala v dodání nove ATS včetně rozsáhlé demontáže a likvidace původní čerpací technologie. Svým rozsahem se tak jednalo o generální přestavbu automatické tlakové stanice, kdy došlo i k výměně potrubí a armatur mezi jímacími nádržemi a novou ATS. Horizontální čerpadla řízena tlakovými spínači byla nahrazena třemi vertikálními nerezovými čerpadly DP-PUMPS (KSB Holding), které jsou řízeny frekvenčními měniči, což umožnilo vyměnit dvě velké 3-kubíkové tlakové nádoby za jednu 500l tlakovou nádobu s vakem. 

Frekvenční měniče jsou umístěny ve společném rozvaděči. Řídící jednotka s pomocí tlakového čidla ve výtlačném kolektoru ovládá čerpadla tak, aby byl dosažen konstantní tlak 4,5 bar. Dle potřeby řídí požadovanou rychlost a parametry, resp. připíná a odepíná jednotlivá čerpadla. Řídící jednotka hlídá dostatek vody v sacím potrubí (kontrola běhu na sucho), zajišťuje střídání čerpadel, eviduje počet motohodin, eviduje a hlásí poruchové stavy.

Řídící systém automatické tlakové stanice je propojen s centrálním řízením technického zázemí lázní (velínem), odkud je kontrolován a ovládán.

  

AQ PUMPY, s.r.o.
Mlýnská 433
753 61 Hranice IV. - Drahotuše
www.aqpumpy.cz

  

Datum zveřejnění: 26.5.2020 , Autor: AQ PUMPY, s.r.o.

Zpět na všechny novinky

Novinky

ARSM - R E C Y C L I N G 2020

15.-16.10.2020. Jubilejní 25. ročník mezinárodní konference. Cirkulární ekonomika ve stavebnictví. Recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů.

CIDEMAT Hranice, s.r.o. - Teracový šestiúhelník

Šestiúhelník je teracová dlažba ve tvaru šestiúhelníku dle přiloženého nákresu. Dlažba je dvouvrstvá, kdy vrchní pohledová plocha je tvořena teracovou drtí různých frakcí a barev, …

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz