AŠH-EKO s.r.o.

AŠH-EKO s.r.o.

Zajišťujeme ekologickou likvidaci odpadů včetně dopravy podle konkrétních míst vzniku v Praze a v krajích :

Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Karlovarský a Ústecký 

Jak to funguje ? Sdělte nám místo a druh odpadu a my zajistíme ekologickou likvidaci včetně dopravy !!


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AŠH-EKO s.r.o.
Výpadová ulice
150 00, Praha 5
IČO: 24829994

O nás

Naší hlavní činností je organizace ukládání, likvidace, odvoz stavebních materiálů, odpadů a další zátěže vzniklé stavební činností.

Dále se zaměřujeme na terénní úpravy, organizaci zakládání staveb, provozujeme vlastní skládky a spravuje skládky výkopových materiálů zákazníkům v Praze a okolí.

Sortiment

Působíme po celém území ČR:

 • ZEMNÍ PRÁCE
  • Zemní a výkopové práce
  • Stabilizace a hutnění stavebních ploch a svahů
  • Kompletní čistění silničních komunikací samosběrnými vozy
  • Kompletní příprava a realizace stavebních ploch i ploch velkých rozměrů nad 100 000 m2
 • STAVEBNÍ PRÁCE
  • Zakládání  staveb
  • Výstavba chodníků,  silničních cest a infrastruktury obytných celků
  • Výstavba inženýrských sítí a čistíren odpadních vod:
   • Vodovody: 
   • zhotovení vodovodních řadů plast. zatrubněním, vč. realizací pomocí svářecího zařízení
   • zhotovení  vodovodních sítí ocelovým potrubím až do průměru 600 mm
  • Kanalizace: 
   • výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí, kamenina –  plast
   • výstavba kanalizačních řadů
   • výstavba přípojek
 • PŘEPRAVA NÁKLADŮ
  • Přeprava stavebních materiálů
  • Přeprava stavebních odpadů včetně kontaminovaných
  • Přeprava stavebních strojů
  • Přeprava nebezpečných odpadů
 • UKLÁDKA, ODVOZ A RECYKLACE ODPADŮ
  • Ukládka, odvoz a recyklace stavebních odpadů, včetně kontaminovaných
  • Ukládka, odvoz a likvidace nebezpečných odpadů​​
 • PORADENSTVÍ

 

ZEMINA, PÍSEK, ŠTĚRKY, RECYKLÁTY, KAMENIVO, VODOVODNÍ ŘADY, PŘÍPOJKY