AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o. - provozovna Žďár nad Sázavou

Komplexní nakládání s odpady, provoz recyklačního střediska stavebních odpadů.

Adresa

AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o. - provozovna Žďár nad Sázavou
Jihlavská 2208/22
591 01, Žďár nad Sázavou
IČ: 493 56 089

Provozní doba

PO - PÁ     6:00 - 17:00 hod.

SO             7:00 - 13:00 hod.

NE             zavřeno

Kontakt

Telefon 566 624 301
Fax 566 624 301
Mobil 730 540 844

Na koho se obrátit

Poradce pro ekologii- průmysl Bc. Hana Polcarová
730 540 844


O nás

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. působí na území České republiky od roku 1993. Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabýváme především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem.
 
AVE má přes 2000  zaměstnanců s ročním obratem přes 4 miliardy Kč.
 
Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří:

 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • svoz a využití tříděného odpadu (separovaných složek odpadu)
 • výkup tříděného odpadu / zpracování druhotných surovin
 • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
 • čištění průmyslových provozů
 • údržba městské zeleně
 • provozování sběrných dvorů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
 • facility management: vnitřní a venkovní úklid, vnitřní a venkovní čištění


Sortiment

 • Ukládka stavebních a demoličních odpadů.
 • Prodej betonového recyklátu, směsného cihelného recyklátu a asfaltového recyklátu.

 


Doprava a mechanizace

Malé i velké kontejnerové nosiče, Avia, Liaz, MC, Renault, ...


Kvalita

Skupina firem AVE v České republice má zaveden jednotný způsob vedení a řízení organizace - integrovaný systém řízení v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a mezinárodních norem:

Naše certifikáty jsou vystaveny pro následující rozsah činností:

 • komplexní služby v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí
 • poskytování poradenských služeb v oblasti životního prostředí
 • rekultivační a hydrogeologické práce a sanace starých ekologických zátěží
 • zimní a letní údržba komunikací a údržba zeleně
 • využívání a zpracování odpadů a výroba materiálů pro rekultivaci a stavebnictví
 • správa budov a úklidové služby

Skupina firem AVE CZ je rovněž držitelem oborového certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“.


Certifikace