AVELI ECO s.r.o. - skládka Moravský Beroun – Rejchartice

AVELI ECO s.r.o. - skládka Moravský Beroun – Rejchartice

  
Skládka komunálních odpadů a biokompostárny u Rejchartic. Přijímáme široké spektrum ostatních odpadů, včetně stavebních odpadů.  V případě zájmu zprostředkujeme odstraňování nebezpečných odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

AVELI ECO s.r.o. - skládka Moravský Beroun – Rejchartice

793 68, Dvorce - Rejchartice
IČO: 27836444

Kontakt

Mobil: 604 444 345
E-mail: rejchartice@aveli.cz
Web: www.aveli.cz

Otevírací doba

Po - Pá:    6:30 - 15:00 hod.

Sortiment

 • 10101 Odpady z těžby rudných nerostů
 • 10102 Odpady z těžby nerudných nerostů
 • 10306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
 • 10308 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
 • 10309 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10
 • 10399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 10408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 10409 Odpadní písek a jíl
 • 10410 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
 • 10411 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 10412 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
 • 10413 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 10499 Odpady jinak blíže neurčené
 • 10504 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
 • 10507 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
 • 10508 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
 • 10599 Odpady jinak blíže neurčené
 • 20104 Odpadní plasty (kromě obalů)
 • 20199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 20203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
 • 20299 Odpady jinak blíže neurčené
 • 20301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
 • 20302 Odpady konzervačních činidel
 • 20303 Odpady z extrakce rozpouštědly
 • 20304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
 • 20399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 20402 Odpad uhličitanu vápenatého
 • 20602 Odpady konzervačních činidel
 • 20699 Odpady jinak blíže neurčené
 • 20702 Odpady z destilace lihovin
 • 20703 Odpady z chemického zpracování
 • 20799 Odpady jinak blíže neurčené
 • 30105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
 • 30199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 30299 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
 • 30302 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
 • 30305 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
 • 30309 Odpadní kaustifikační kal
 • 30310 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
 • 30311 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
 • 30399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 40101 Odpadní klihovka a štípenka
 • 40102 Odpad z loužení
 • 40105 Činící břečka neobsahující chrom
 • 40107 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 40108 Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
 • 40109 Odpady z úpravy a apretace
 • 40199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 40209 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
 • 40215 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
 • 40217 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
 • 40220 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
 • 40221 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
 • 40222 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
 • 40299 Odpady jinak blíže neurčené
 • 50110 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
 • 50113 Kaly z napájecí vody pro kotle
 • 50114 Odpad z chladicích kolon
 • 50117 Asfalt
 • 50604 Odpad z chladicích kolon
 • 50699 Odpady jinak blíže neurčené
 • 50799 Odpady jinak blíže neurčené
 • 60902 Struska obsahující fosfor
 • 60999 Odpady jinak blíže neurčené
 • 61303 Saze průmyslově vyráběné
 • 61399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 70213 Plastový odpad
 • 70215 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
 • 70299 Odpady jinak blíže neurčené
 • 70514 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
 • 70599 Odpady jinak blíže neurčené
 • 80112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
 • 80114 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
 • 80116 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
 • 80118 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
 • 80199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 80201 Odpadní práškové nátěrové barvy
 • 80202 Vodné kaly obsahující keramické materiály
 • 80299 Odpady jinak blíže neurčené
 • 80307 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
 • 80313 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
 • 80315 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
 • 80318 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
 • 80399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 80410 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
 • 80412 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
 • 80414 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
 • 80499 Odpady jinak blíže neurčené
 • 90108 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
 • 90110 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
 • 90199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 100101 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
 • 100102 Popílek ze spalování uhlí
 • 100103 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
 • 100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
 • 100117 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
 • 100119 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
 • 100121 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
 • 100124 Písky z fluidních loží
 • 100125 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
 • 100126 Odpady z čištění chladicí vody
 • 100199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 100320 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
 • 100324 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
 • 100326 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
 • 100328 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
 • 100399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 100705 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
 • 100816 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
 • 100818 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
 • 100899 Odpady jinak blíže neurčené
 • 100906 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
 • 100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
 • 100910 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
 • 100914 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
 • 100999 Odpady jinak blíže neurčené
 • 101006 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
 • 101010 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
 • 101014 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
 • 101103 Odpadní materiály na bázi skelných vláken
 • 101105 Úlet a prach
 • 101110 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
 • 101112 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
 • 101114 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
 • 101116 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
 • 101118 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
 • 101120 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
 • 101199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 101201 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
 • 101203 Úlet a prach
 • 101205 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
 • 101206 Vyřazené formy
 • 101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
 • 101210 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
 • 101212 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
 • 101213 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 101299 Odpady jinak blíže neurčené
 • 101301 Odpad surovin před tepelným zpracováním
 • 101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna
 • 101306 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
 • 101307 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
 • 101310 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
 • 101311 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
 • 101313 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
 • 101314 Odpadní beton a betonový kal
 • 101399 Odpady jinak blíže neurčené
 • 120105 Plastové hobliny a třísky
 • 120199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 150101 Papírové a lepenkové obaly
 • 150102 Plastové obaly
 • 150106 Směsné obaly
 • 150107 Skleněné obaly
 • 150203 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
 • 160103 Pneumatiky
 • 160119 Plasty
 • 160120 Sklo
 • 160122 Součástky jinak blíže neurčené
 • 160199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 160304 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
 • 160306 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
 • 161102 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
 • 161104 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
 • 161106 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
 • 170101 Beton
 • 170102 Cihly
 • 170103 Tašky a keramické výrobky
 • 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 170202 Sklo
 • 170203 Plasty
 • 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 170506 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
 • 170601 Izolační materiál s obsahem azbestu
 • 170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
 • 170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 190112 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
 • 190114 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
 • 190116 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
 • 190118 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
 • 190119 Odpadní písky z fluidních loží
 • 190199 Odpady jinak blíže neurčené
 • 190501 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
 • 190502 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
 • 190503 Kompost nevyhovující jakosti
 • 190599 Odpady jinak blíže neurčené
 • 190603 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
 • 190604 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
 • 190605 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
 • 190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
 • 190699 Odpady jinak blíže neurčené
 • 190801 Shrabky z česlí
 • 190802 Odpady z lapáků písku
 • 190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
 • 190899 Odpady jinak blíže neurčené
 • 190901 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
 • 190902 Kaly z čiření vody
 • 190903 Kaly z dekarbonizace
 • 190904 Upotřebené aktivní uhlí
 • 190905 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
 • 190906 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
 • 190999 Odpady jinak blíže neurčené
 • 191201 Papír a lepenka
 • 191204 Plasty a kaučuk
 • 191205 Sklo
 • 191207 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
 • 191208 Textil
 • 191209 Nerosty (např. písek, kameny)
 • 191212 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
 • 191302 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
 • 191304 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
 • 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
 • 200110 Oděvy
 • 200111 Textilní materiály
 • 200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
 • 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
 • 200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 200141 Odpady z čištění komínů
 • 200199 Další frakce jinak blíže neurčené
 • 200201 Biologicky rozložitelný odpad
 • 200202 Zemina a kameny
 • 200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • 200301 Směsný komunální odpad
 • 200302 Odpad z tržišť
 • 200303 Uliční smetky
 • 200306 Odpad z čištění kanalizace
 • 200307 Objemný odpad
 • 200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

Katalog odpadů  (formát DOC)

Na koho se obrátit

Odpadový hospodář
Ing. Věra Melušová
730 193 815
Ředitel
Pavel Chrást
581 773 795 , 724 812 491

Další adresy

Sídlo firmy:
Hodolanská 36/38
779 00 Olomouc - Hodolany


Pobočky