AZS 98, s.r.o.- Rokycany

sídlo firmy: Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň

Adresa

AZS 98, s.r.o.- Rokycany
Čechova 40
337 01, Rokycany - Nové Město
IČ: 25227254

Provozní doba

Po - Pá: 7.00 - 15.30 hod.

Sudé týdny So:  7.00 - 12.00 hod.

Kontakt

Telefon 737 225 654 (obchod)
Mobil 737 225 651 (obsluha)

O nás

Společnost AZS 98, s.r.o., založená v roce 1998 vznikla zapsáním společníků jedné rodiny a charakteristiku rodinné firmy si udržuje do dnes. Původní název Autodoprava, opravy, zemní a stavební práce v sobě obsahoval veškeré činnosti, kterými se společnost v počátcích zabývala. V roce 2004 do portfolia služeb přidala recyklaci stavebních a demoličních odpadů a v letech 2009 a 2010 hornickou činnost a rekultivace. V roce 2012 zahájila provoz vlastní betonárna v Plzni na Valše.

V dnešní době firma AZS 98, s.r.o provozuje 12 recyklačních center strategicky rozmístěných na území Čech.

 

Přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci. Prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy či jemně drcený asfalt. Nabízíme zemní, výkopové a stavební práce. Provádíme demolice staveb, včetně výškových budov. Provozujeme vnitrostátní přepravu sypkých materiálů a nadrozměrnou přepravu. Vlastníme čelisťové a odrazové drtiče. Mobilní drcení a třídění.


Sortiment

V současné době prodáváme recykláty těchto frakcí:

 • Suťový recyklát 0 - 8 mm
 • Suťový recyklát 16 - 63 mm
 • Betonové kamenivo 0 - 16 mm
 • Betonové kamenivo 16 - 63 mm
 • Betonové kamenivo 63 - 120 mm
 • Asfaltový recyklát 0 - 16 mm
 • Asfaltový recyklát 16 - 63 mm
 • Tříděná zemina 0 - 16 mm

 • Tříděná zemina 0 - 35 mm

 • Tříděné kamenivo ze zeminy 16 - 63 mm

   

 • Struskové kamenivo "Strumat" 4 - 8 mm
 • Struskové kamenivo "Strumat" 8 - 16 mm

Prodej přírodních materiálů:

 • Písek betonový bílý 0/8 mm
 • Písek žlutý maltový 0/8 mm
 • Písek žlutý zásypový 0/16 mm

Při větší objednávce lze nadrtit a natřídit i jiné frakce recyklátů.
Betonové a směsné recykláty získaly zkoušky a cerifikáty od TZUS.


Doprava a mechanizace

Možnost dopravy vlastními nákladními vozidly po celé ČR.
Nasazení všech strojů a mechanismů firmy je možno po celém území EU.


Reference

viz odkaz


Kvalita

Dosažení požadované kvality služeb jsou podřízeny veškeré činnosti probíhající ve společnosti AZS 98, s. r. o.

 • Kvalita prací firmy AZS 98, s. r. o. je zajištěna především osobním, odborně zdatným a prakticky zkušeným vedením prací na stavbách, sledováním možností nové technologie a technického zabezpečení prací na stavbách a v neposlední řadě důsledným proškolováním odbornosti zaměstnanců v jednotlivých specializovaných činnostech, včetně bezpečnosti práce.
 • Na kvalitu práce se ze strany zákazníků prozatím nevyskytly žádné stížnosti.
 • O kvalitě firmy AZS 98, s. r. o. svědčí i to, že firma plní požadavky na jakost ověřované v rámci certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 a od září 2010 také ČSN OHSAS 18001:2008.


Certifikace