BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ, a.s.

Demolice, zemní práce, dopravní a inženýrské stavby, betonářské práce, RECYKLACE stavebních sutí


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BAUSET CZ, a.s.
Čepí 103 (Recyklační středisko)
533 32, Čepí
IČO: 632 17 139

Kontakt

Telefon: 466 971 502,
Mobil: 736 629 108
Fax: 466 971 502
E-mail: bauset@bauset.cz
Web: www.bauset.cz

Otevírací doba

6:30 - 15:30

po telefonické dohodě možno i mimo tuto dobu

O nás

BAUSET CZ, a.s. je pardubická stavební společnost, vznikla v roce 1995 jako pokračovatel firmy Bauset Pardubice s.r.o..
Hlavními činnostmi firmy jsou demoliční práce, zemní práce, provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, betonářské a bednící práce a recyklace. Nabízené služby firmy se přizpůsobují a rozšiřují podle potřeb zákazníků. Stavební činnosti provádíme nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
Dbáme na zásady bezpečnosti práce a preciznost provádění veškeré naší činnosti, jak ve fázi přípravy, tak zejména při samotné realizaci. Strategický rozvoj společnosti je založen na dlouholetých zkušenostech v oboru a spočívá především v neustálé modernizaci strojového parku a v zavádění progresivních systémů řízení.
Společnost sídlí v Pardubicích v Nemošické ul. 1495, kde je administrativní a správní centrum. Provozní zázemí je soustředěno v areálu bývalé cihelny v obci Čepí cca 7 km od Pardubic směrem na Heřmanův Městec, kde je recyklační dvůr, dílny, sklady a středisko mechanizace.

Sortiment

ULOŽENÍ ODPADŮ A PRODEJ RECYKLÁTŮ

Do recyklačního střediska (IČZ: CZE 00048) je přijímán pouze odpad kategorie O:

 • 170101 beton
 • 170102 cihly
 • 170103 tašky a keramické výrobky
 • 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170 106
 • 170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170 301
 • 170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503
 • 170506 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 170 505
 • 170508 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170 507
 • 170 802 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170 801
 • 170904 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170 901, 170 902, 170 903
 • 200 202 zemina a kameny

CENY uložení se pohybují od 50,- Kč do 550,- Kč v závislosti na druhu odpadu a  jeho kvalitě.

CENY recyklovaných materiálů se pohybují od 70,- Kč do 250,- Kč v závisloti na složení a frakci materiálu.

Podrobné ceníky najdete na www.bauset.cz/recyklace

RECYKLACE STAVEBNÍCH SUTÍ a dalších materiálů:

Recyklace stavebních sutí je realizována jako součást našich demoličních a stavebních zakázek, v rámci provozu našeho recyklačního střediska v Čepí nebo jako samostatná činnost dle požadavků zákazníka. K recyklaci stavebních sutí využíváme mobilní čelisťové drtiče:

 • RESTA DCJ 900x600 na pásovém podvozku (30 t) s výkonem 80-200 t/hod
 • RESTA DCJ 700x500 na kolovém podvozku (18 t) s výkonem 10-40 t/hod

Součástí recyklačních linek jsou kolové nakladače:

 • Komatsu WA 380-6
 • Liebherr L550 xPower

Při využívání našich mobilních recyklačních jednotek se zaměřujeme na stavební a demoliční sutě. Máme povolení k recyklaci na většinu krajů v České republice. Dále Vám nabízíme třídění zemin a jiných materiálů na mobilních třídičích, hrubotřídičích, hruboroštu předtřídění a třídiči dlažebních kostek.

Cena recyklace (drcení / třídění / drcení s tříděním) je kalkulována vždy individuálně a závisí především na vlastnostech recyklovaného materiálu a jeho množství. Cenovou nabídku drcení, třídění Vám rádi zpracujeme dle Vaší konkrétní poptávky.

Doprava a mechanizace

Dopravu materiálů zajišťujeme nákladními vozidly Tatra 815 (12-18t), vozidly MAN (14-18t), kontejnerovým vozidlem AVIA (5t), vozidlem MAN s HR nebo vozidly Multicar 25.

Pásové a kolové bagry:

 • Komatsu PC 340 LCD-7 s demoličním výložníkem a dosahem 20,5 m
 • Komatsu PC 240 NCL-8
 • Komatsu PC 170 LC-10
 • Komatsu PC 160 LC-8
 • Komatsu PC 160 LC-7
 • Komatsu PW 160-7 EO
 • Liebherr A 316
 • Menzimuck A 91
 • Komatsu WB 93 R-5
 • Fermec 760
 • Thomas 205 turbo
 • Takeuchi TB 015

Dozery a válce:

 • CAT D6 NXL
 • CAT D6R III
 • Komatsu D85 EX-15
 • VV 1400
 • VV 1500

Kvalita

Společnost BAUSET CZ, a.s. je držitelem oprávnění NBÚ, jsme již tedy řadu let schopni a pracujeme s utajenými dokumenty a skutečnostmi. Společnost BAUSET CZ, a.s. má zaveden systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu splňujícího požadavky ISO 14001:2005, a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňujícího požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 .

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska recyklace
Ing. Jaromír Šrajer
466 412 520 , 736 629 108
Vedoucí mechanizace
Luboš Hromádka
466 412 520, 736 629 109
Vedoucí výroby
Petr Jansa
466 970 400 , 736 629 102

Ceník

Ceník uložení ostatních odpadů
Ceník prodeje recyklovaných materiálů

Další adresy

Sídlo firmy:
Nemošická 1495
530 02 Pardubice


Zařazení do kategorií