Bergasto s.r.o.

Bergasto s.r.o. je česká společnost, která se od roku 2009 primárně zabývá odstraněním odpadů. Společnost působí zejména v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje sanaci ekologických zátěží. Zabývá se čištěním a údržbou komunikací, komplexními službami pro průmyslové zákazníky, svozem a odstraněním nebezpečných odpadů vč. kapalných. Vykupuje a zpracovává druhotné suroviny a rovněž působí v oblasti vzorkování odpadů a vod. Do roku 2016 odstranila a využila více jak 1 mil. tun ostatního odpadu a 20 tis. tun nebezpečného odpadu.

Adresa

Bergasto s.r.o.
Rokycanova 781/17
779 00, Olomouc
IČ: 28340957

Provozní doba

Kontakt

Telefon 731 498 959

Na koho se obrátit

Manažer projektů Radek Felkl
731 498 959


O nás

Bergasto s.r.o. je česká společnost, která se od roku 2009 primárně zabývá odstraněním odpadů. Společnost působí zejména v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje sanaci ekologických zátěží. Zabývá se čištěním a údržbou komunikací, komplexními službami pro průmyslové zákazníky, svozem a odstraněním nebezpečných odpadů vč. kapalných. Vykupuje a zpracovává druhotné suroviny a rovněž působí v oblasti vzorkování odpadů a vod.

Do roku 2016 odstranila a využila více jak 1 mil. tun ostatního odpadu a 20 tis. tun nebezpečného odpadu.


Sortiment

Oblast nakládání s odpady

 • Provozování stacionárních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování mobilních zařízení na sběr ostatních a nebezpečných odpadů
 • Provozování zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů
 • Provozování/provádění rekultivačních staveb a terénních úprav
 • Výroba certifikovaných výrobků z odpadů
   

1. Komplexní služby v odpadovém hospodářství pro silniční, železniční a pozemní stavitelství

Služba zahrnuje:

 • Veškeré přebírání odpadů přímo ze stavby.
 • Vypracování plánu a projektu odpadového hospodářství.
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech.
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku.
 • Vedení veškerých odpadových evidencí.
 • Drcení, třídění, recyklace odpadů.
 • Přeprava odpadů vč. ADR.
 • Vypracování závěrečné zprávy.
   

2. Komplexní služby v odpadovém hospodářství pro průmyslové zákazníky

Služba zahrnuje:

 • Veškeré přebírání odpadů přímo z provozovny zákazníka
 • Personální zajištění služby přímo v provoze zákazníka
 • Zajištění povinnosti původce odpadů dle platného zákona o odpadech
 • Zpracování plánu vzorkování a zajištění certifikovaného odběru vzorku
 • Vedení veškerých odpadových evidencí
 • Lisování, balení a přeprava vč. ADR

 


Reference

Reference stavebnictví + Reference kompletní služby v odpadovém hospodářství