BETON Písek, spol. s r.o.

Betonárna typ STETTER H1 s míchačkou 1 m³ s hodinovým výkonem 45 m³ čerstvého betonu má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

BETON Písek, spol. s r.o.
K Lipám 132
397 01, Písek
IČ: 25153722

Provozní doba

Kontakt

Telefon 382 208 296 , 382 281 655
Fax 382 208 250
Mobil 725 810 960 , 724 342 407

Na koho se obrátit

Jednatel Jaroslav Herink
+420 728 359 231, +420 382 208 296

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Kontaktujte nás, prosím, pomocí tohoto formuláře. Zašlete nám Váš dotaz nebo nezávaznou poptávku. Odpovíme Vám v nejbližším možném termínu. Je to jednoduché a nikdy se nestane, že se k nám nedovoláte!
 

O nás

Betonárna společnosti BETON Písek, spol. s r.o. je vlastněna 50 % firmou STRABAG a.s. a z 50 % firmou KOČÍ holding a.s.

Betonárna je začleněna do sítě betonáren společnosti FRISCHBETON s.r.o., která je součástí koncernu STRABAG.

Tyto betonárny, produkující širokou škálu betonových směsí, patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.


Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18
  cementobetonové kryty (materiály) dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 6 (na vybraných betonárnách)
  nekonstrukční betony dle ČSN 73 6131, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18 (na vybraných betonárnách)
  cementové potěry (CP)
  cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
  betony pro průmyslové podlahy
  lehčené betony konstrukční a izolační (polystyrenbeton, pěnobeton, pěno-polystyrenbeton)
  směsi z kameniva stmelené cementem (SC, dříve označované jako S, KSC, VB) dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
  mezerovité betony (MCB) dle ČSN 73 6124-2, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
  betony odolné agresivnímu prostředí
  těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
  cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
  samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
  mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) a další nestmelené směsi dle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
  štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) dle ČSN 73 6127-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5, atd.


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby nekonstrukčních betonů podle požadavků ČSN 73 6131, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.


Certifikace