BETONIKA plus s.r.o.- Lužec nad Vltavou

BETONIKA plus s.r.o.- Lužec nad Vltavou

Výroba a prodej betonových a železobetonových prvků pro výstavbu kanalizačních a dopravních inženýrských staveb.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BETONIKA plus s.r.o.- Lužec nad Vltavou
V Zanikadlech 260
277 06, Lužec nad Vltavou
IČO: 60777133

Poptávkový formulář

Sortiment

 • Trouby - betonové, železobetonové a vejčité
 • Šachty, poklopy, skruže, vyrovnávací prstence, šachtová dna, zákrytové desky, spádiště
 • Uliční vpusti, horská vpusť
 • Železobetonové štěrbinové žlaby
 • Jímky
 • Betonové obrubníky
 • Zatravňovací dílce
 • Příkopové dílce
 • Dílce pro kabelovody
 • Silniční panely
 • Opěrné stěny
 • Rámcové propustě

Kompletní seznam výrobků je na http://www.betonikaplus.cz/produkty/

Doprava a mechanizace

 • silniční kamionová
 • železniční vlečka v areálu závodu

 

Kvalita

Maximální důraz je ve společnosti kladen na kvalitu výroby. Vyráběné betonové směsi, ať již u prefabrikace či u transportbetonu, jsou pravidelně kontrolovány a provádí se odběry jejích vzorků. Ty jsou testovány akreditovanou technologickou laboratoří firmy Betotech. Odborně vyškolený a technicky velmi zdatný personál kontroluje kvalitu betonových směsí a dozoruje technologické postupy výroby. Velmi přísná kritéria jednotlivých stupňů kontrol pak prakticky vylučují, že by bránu závodu opustily výrobky nižžší kvality. O prvotřídní kvalitě výrobků společnosti hovoří i certifikát jakosti podle EN ISO 9001, udělený firmě BeToniKa plus renomovaným certifikačním místem TÜV-Cert z Německa již v uplynulém roce. Betonika plus s.r.o. se tak stala vůbec první betonárkou na území České republiky, která byla certifikována zahraniční certifikační firmou.

Certifikáty