TBG BETONMIX a.s. - provoz Prostějov

TBG BETONMIX a.s. - provoz Prostějov

Betonárna je vybavena horizontální betonárnou MERKO HBS 2 PMP s mísícím jádrem PEMAT 3000, tj. planetovou míchačkou s objemem hotového betonu 2,0 m³. Součástí betonárny je 5-ti frakční řadový zásobník kameniva. Provozovna je dále vybavena recyklingem a kapacitním zařízením na vytápění betonárny a výrobu teplé záměsové vody. Provoz je plně řízený automatickým řídícím systémem.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG BETONMIX a.s. - provoz Prostějov
Průmyslová 7
796 01, Prostějov
IČO: 48530794

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Prostějov je jedním z provozů společnosti TBG BETONMIX a.s.
Nachází se asi 0,5 km od sjezdu z dálnice Prostějov – centrum na ul. Průmyslová 7.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1 x mix 6 m³
 • 3 x mix 4,5 m³

Čerpadla betonu

 

Reference

 • R.D.Plumlov (pan Beneš, 2001, Rodinný domek)
 • Brodek u Konice (Stavební společnost Navrátil, 2001, Přístavba školy)
 • Brodek u Prostějova (Stavební firma Hanslík, 2001, domov důchodců)
 • Hradební PV (pan Tělupil, 2001, Výstavby prodejny železářství)
 • H.Ž. Prostějov (Compact Group, 2001, Podlahy)
 • STAVOARTIKEL (Průmstav Brno, Hala, komunikace, podlahy)
 • Lipová (INSTA Prostějov, 2001, ČOV , vodojem)
 • TESCO PV (Silnice Brno, 2001, Komunikace)
 • Průmyslová PV (Vape s.r.o., 2001, Hala, podlahy)
 • HOPY Prostějov (STRABAG , 2003-4)
 • ČOV Vranovice-Kelčice (INSTA Prostějov , 2004)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Brno AZL č.1195.3, pracoviště Brno.