TBG BETONMIX a.s. - provoz Vyškov

TBG BETONMIX a.s. - provoz Vyškov

Betonárna typ Stetter H1 s míchačkou T 1000 s hodinovým výkonem 40 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG BETONMIX a.s. - provoz Vyškov
Cukrovarská 457/14
682 01, Vyškov
IČO: 48530794

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Vyškov je jedním z provozů společnosti TBG BETONMIX a.s.
Nachází se v jižní části města Vyškov u komunikace I/430 Brno – Vyškov.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1× Mix 6 m³ (TATRA 815)
 • Sklápěčka (Dle požadavku zákazníka je možno zajistit vozy Avia, LIAZ, TATRA.)
 • 2× Mix 4,5 m³ (TATRA 815)
 • 3× Mix 9 m³ (MANN)

Čerpadla betonu

 

Reference

 • Plavecký arál Vyškov (Město Vyškov, IMOS)
 • Rekonstrukce nemocnice (Nemocnice Vyškov, IMOS , 2001)
 • ČOV Vyškov (VAK - IMOS , 2001)
 • Most Ivanovice (Silnice Brno , 2000)
 • Dálnice Vyškov-Mořice (SKANSKA , 2003-4)

Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních akreditovaných laboratořích 1195 Betotech s.r.o. Laboratoř je vybavena pro všechny zkoušky betonu. Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009. Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/99 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodávané betony mají certifikát výrobku.

Certifikáty