BETOTECH, s.r.o.- Grygov

BETOTECH, s.r.o.- Grygov
Zkušební laboratoř transportbetonu, malt, kameniva a cementu.

Nedestruktivní a destruktivní zkoušky betonu z konstrukcí.

Technologie transportbetonu, samozhutnitelných betonů, malt a cementu.

Prodej zařízení pro zkušební laboratoře.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

BETOTECH, s.r.o.- Grygov
V Podlesí 258 (areál společnosti PREFA Grygov a.s.)
783 73, Grygov
IČO: 25066153

O nás

Společnost BETOTECH, s.r.o. byla založena v polovině roku 1996 jako dceřiná společnost TBG Bohemia, s.r.o. (nyní Českomoravský beton, a.s.) patřící do skupiny Českomoravského cementu, a.s.. Společnost byla od počátku koncipována jako technologické a servisní centrum pro kontrolu kvality výroby transportbetonu. Již v prvním pololetí roku 1997 uvedla do provozu dvě moderně koncipované a vybavené laboratoře v Králově Dvoře a Mostě. V roce 1999 byl zahájen provoz laboratoře v Trutnově, v roce 2000 byla uvedena do provozu moderní laboratoř v Ostravě a zahájena činnost laboratoře v Lužci nad Vltavou. Od roku 2001 společnost provozuje svoji zatím nejnovější laboratoř v Brně Bosonohách, v areálu TBG BETONMIX, a.s.

Sortiment

  • Odběr vzorků.
  • Zkoušky čerstvého betonu - konzistence, obsah vzduchových pórů, obsah vody, objemová hmotnost.
  • Zkoušky ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, vodotěsnost, mrazuvzdornost, odolnost proti ch.r.l., objemová hmotnost
  • Zkoušky malt - konzistence čerstvých malt, pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost
  • Zkoušky cementů - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu
  • Zkoušky kameniva - zrnitost, odplavitelné částice, humusovitost, objemová hmotnost, mrazuvzdornost, odolnost proti reakci s alkáliemi

 

Doprava a mechanizace


Laboratoře společnosti jsou vybaveny moderními přístroji renomovaných výrobců ze zahraničí i tuzemska a mají vysoký technický standard srovnatelný s úrovní v EU.

Kvalita

Společnost BETOTECH, s.r.o. má zavedený systém řízení jakosti laboratoře akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. V rámci zlepšování kvality služeb zákazníkům: - provádíme pravidelná zaškolení pracovníků laboratoří - provádíme mezilaboratorní porovnávací zkoušky - organizujeme semináře a školení - umožňujeme přítomnost zákazníků při zkouškách - získáváme podklady pro stanovení nejistot měření ČIA vydala jednotlivým akreditovaným zkušebním laboratořím kombinované značky a osvědčení o akreditaci - klikněte zde .

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí zkušební laboratoře
Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702
Technik
Ing. Lenka Dobešová
725 600 870

Ceník

Ceník 1


Zařazení do kategorií