BÖGL a KRÝSL, k.s. - betonárna Dobřany u Plzně

Betonárna typ RTM 750 s hodinovým výkonem 20 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický provoz.
Provoz výroby betonu má v Dobřanech svou dlouholetou tradici. V roce 2004 bylo mísící jádro rekonstruováno, tak aby bylo možno využít betonárnu i pro produkci transpobetonu.

Adresa

BÖGL a KRÝSL, k.s. - betonárna Dobřany u Plzně
Dvořákova 998
334 41, Dobřany
IČ: 263 74 919

Provozní doba

Kontakt

Telefon 371 653 226
Fax 377 972 377

Na koho se obrátit

Vedoucí výroby betonu Jaroslav Macholán
371 653 225 , 776 316 839

Dispečer Jan Patera
371 653 224 , 724 117 934

Míchač Irena Janatová
371 653 227 , 724 347 515


O nás

Firma BÖGL a KRÝSL k.s. vznikla v roce 1991 privatizací původního závodu lomů s.p. Silnice Plzeň. Hlavním produktem firmy je výroba drceného přírodního kameniva v široké škále zrnitostí, zahrnující jak běžné, tak speciální výrobky pro výrobu betonů a silniční práce.


Sortiment

 • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
 • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
 • Vodostavební betony
 • Betony odolné agresivnímu prostředí
 • Betony třídy B, MC, C, provzdušněné betony
   
 • Betony
  • B 5
  • B 7,5
  • B 10
  • B 15
  • B 20
  • B 30
  • B 20 V8
  • B 30 V8
 • Cementové potěry
  • CT - C12 - F4
  • CT - C16 - F4
  • CT - C20 - F6
  • CT - C25 - F6
 • Betony dle ČSN
  • C  8/10
  • C 12/15
  • C 16/20
  • C 20/25
  • C 25/30
  • C 30/37
  • C 35/45
 • Provzdušněné betony
  • C25/30 XF 3 
  • C30/37 XF 4
  • C35/45 XF 4 

Cena dohodou dle množstevní zakázky.


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1× Tatra MIX 4 m³
 • 1x  Tatra sklápěč
 • 1x  Multicar

Čerpadla betonu

 • 1× Putzmeister M33-4
 • (Smluvní čerpání betonu)

 


Reference

 • Mostní prefabrikáty (ŘSD, Správy silnic, Soukr., 2000, Nosníky, římsovky, rámy apod.)
 • Filigránové desky (ŘSD a ostatní, 2000, Desky pro mostní a občanské stavby)
 • Prvky bytových staveb (STRAKON Strakonice, 2000, Schodiště, podesty, atyp. Prvky)
 • Transportbeton (Různé společnosti, 2000, Druhy dle specifikace vč. cement. Malty)
 • Betonové výrobky speciální-protihlukové systémy (ŘSD, 2000, Nosné betonové kce a silikátové absorpční směsi)


Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována ve vlastní laboratoři 148/00 ASPK - č.lab 143 a v nezávislé akreditované laboratoři TAZUS Plzeň. Laboratoř je osvědčena "Osvědčením o správné činnosti laboratoře" č.j. 148/00, vydaným ASPK Brno - středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. Laboratoř je vybavena pro zkoušky kameniva (zrnitost, podíl odplavitelných částic, tvarový index, humusovitost, obsah cizích částic), pro zkoušky betonu (stanovení pevnosti v tlaku, stanovení obsahu vzduchu, stanovení zpracovatelnosti a objemové hmotnosti čerstvého a ztvrdlého betonu) a pro zkoušky zeminy (kontrola zhutnění, stanovení objemové hmotnosti, meze plasticity, meze tekutosti, zhutnitelnosti a relativní vlhkosti). Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti podle ISO 9002. Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů, zkoušky zpracovatelnosti, obsahu vzduchu a objemové hmotnosti ztvrdlého betonu. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/99 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodávané betony mají certifikát výrobku. Betonárna schválena ŘSD ČR , pro výrobu betonu prefabrikátu dle RSJ ŘSD .


Certifikace