Max Bögl Czech s.r.o. - lom Tisová u Domažlic

Drcené kamenivo, těžený písek, štěrkodrť .

Adresa

Max Bögl Czech s.r.o. - lom Tisová u Domažlic
lom Tisová
345 01, Mrákov u Domažlic
IČ: 035 50 737

Provozní doba

Kontakt

Telefon 379 788 214
Fax 379 788 214

Na koho se obrátit

Manager odbytu Bc. František Hlaváč
602 427 189

Vedoucí provozovny Lukáš Grösl
725 774 773


O nás

Firma BÖGL a KRÝSL k.s. vznikla v roce 1991 privatizací původního závodu lomů s.p. Silnice Plzeň. Hlavním produktem firmy je výroba drceného přírodního kameniva v široké škále zrnitostí, zahrnující jak běžné, tak speciální výrobky pro výrobu betonů a silniční práce.

Kamenolom Tisová u Domažlic vyrábí frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16 a 11/22 pro obalovny, frakce 4/8, 8/16 a 11/22 pro betonárny a široké frakce 0/32, 0/63 jako podkladní vrstvy pro stavby. Frakce 0/32 má osvědčení od ČD pro dodávky na kolejové lože. Vyráběný frakční sortiment splňuje požadavky na drcené kamenivo dle evropských norem ČSN EN. Takto vyrobeným kamenivem jsou zásobovány betonárny,obalovna a stavby v regionu Kdyně – Domažlice – H.Týn. V lomu Tisová jsou na řezárně zpracovávány trachytové bloky na dlažbu a obklady.


Sortiment

 • Těžený písek:
  • 0/4 (A) (praný písek)
 • Drcené kamenivo:
  • 0/4 (B)
  • 4/8 (B)
  • 8/16 (A,C)
  • 11/22 (A,C)
  • 32/63 (A)
 • Štěrkodrť:
  • 0/22 (C)
  • 0/63 MN
 • Skrývka
 • Lomový kámen

 


Kvalita


Certifikace