Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně

těžené kamenivo, těžený písek, štěrkodrť .

Adresa

Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně
pískovna Vejprnice
330 27, Vejprnice
IČ: 035 50 737

Provozní doba

Kontakt

Telefon 725 782 362
Mobil 602 284 103

Na koho se obrátit

Manager odbytu Bc. František Hlaváč
602 427 189

Vedoucí lomu Jiří Šrámek
602 284 103


O nás

Společnost Max Bögl Czech s.r.o. vznikla v roce 2014 a těžbe kameniva se věnuje od roku 2018, kdy do svého majetku získala provozovny Vejprnice, Tisová a Trnčí. Hlavním produktem firmy je výroba drceného přírodního kameniva v široké škále zrnitostí, zahrnující jak běžné, tak speciální výrobky pro výrobu betonů a silniční práce.

Pískovna Vejprnice u Plzně zastupuje výrobu těženéhopraného kameniva. Již výrobní proces napovídá, že takto zpracovávané kamenivo ve frakcích 0/4,4/8 a 8/16 dle ČSN EN 12 620 je vhodné pro výrobu betonových směsí. Uvedené kamenivo je dodáváno do betonáren v Plzni a okolí.


Sortiment

 • Betonový těžený písek:
  • 0/4(A) (praný)
  • 0/8
 • Těžené kamenivo:
  • 4/8(A) (kačírek)
  • 8/16(A) (kačírek)
 • Štěrkodrť:
  • 0/32(C) (z lomu Trnčí)
 • Zásyp: 0/2


Certifikace