Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně

Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně

těžené kamenivo, těžený písek, štěrkodrť .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně
pískovna Vejprnice
330 27, Vejprnice
IČO: 03550737

Kontakt

Telefon: 725 782 362
Mobil: 602 284 103
E-mail: info@mb-czech.cz
Web: www.mb-czech.cz

O nás

Společnost Max Bögl Czech s.r.o. vznikla v roce 2014 a těžbe kameniva se věnuje od roku 2018, kdy do svého majetku získala provozovny Vejprnice, Tisová a Trnčí. Hlavním produktem firmy je výroba drceného přírodního kameniva v široké škále zrnitostí, zahrnující jak běžné, tak speciální výrobky pro výrobu betonů a silniční práce.

Pískovna Vejprnice u Plzně zastupuje výrobu těženéhopraného kameniva. Již výrobní proces napovídá, že takto zpracovávané kamenivo ve frakcích 0/4,4/8 a 8/16 dle ČSN EN 12 620 je vhodné pro výrobu betonových směsí. Uvedené kamenivo je dodáváno do betonáren v Plzni a okolí.

Sortiment

 • Betonový těžený písek:
  • 0/4(A) (praný)
  • 0/8
 • Těžené kamenivo:
  • 4/8(A) (kačírek)
  • 8/16(A) (kačírek)
 • Štěrkodrť:
  • 0/32(C) (z lomu Trnčí)
 • Zásyp: 0/2

Certifikáty