Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně

těžené kamenivo, těžený písek, štěrkodrť .

Adresa

Max Bögl Czech s.r.o. - pískovna Vejprnice u Plzně
pískovna Vejprnice
330 27, Vejprnice
IČ: 035 50 737

Provozní doba

Kontakt

Telefon 725 774 773
Fax 377 972 540

Na koho se obrátit

Manager odbytu Bc. František Hlaváč
602 427 189

Vedoucí provozovny Lukáš Grösl
725 774 773


O nás

Firma BÖGL a KRÝSL k.s. vznikla v roce 1991 privatizací původního závodu lomů s.p. Silnice Plzeň. Hlavním produktem firmy je výroba drceného přírodního kameniva v široké škále zrnitostí, zahrnující jak běžné, tak speciální výrobky pro výrobu betonů a silniční práce.

Pískovna Vejprnice u Plzně zastupuje výrobu těženéhopraného kameniva. Již výrobní proces napovídá, že takto zpracovávané kamenivo ve frakcích 0/4,4/8 a 8/16 dle ČSN EN 12 620 je vhodné pro výrobu betonových směsí. Uvedené kamenivo je dodáváno do betonáren v Plzni a okolí.


Sortiment

 • Betonový těžený písek:
  • 0/4(A) (praný)
  • 0/8
 • Těžené kamenivo:
  • 4/8(A) (kačírek)
  • 8/16(A) (kačírek)
 • Štěrkodrť:
  • 0/32(C) (z lomu Trnčí)
 • Zásyp: 0/2


Kvalita


Certifikace