BRONZE, s.r.o.

Termoizolační povlakové výztuže do betonu.

Adresa

BRONZE, s.r.o.
Dornych 118/44
617 00, Brno
IČ: 25312316

Provozní doba

Kontakt

Telefon 516 431 621
Fax 516 431 621

Na koho se obrátit

Jednatel Ing. Arnošt Odehnal
603 162 096


O nás

Zabýváme se projekcí a výrobou povlakovaných výztuží pro stavebnictví. Současně poskytuje také poradenské a konzultační služby.
Výrábíme tepelně izolační nosníky, jejichž použití zajišťuje účinné teplotní oddělení konzolových desek balkónů od betonových konstrukcí budov, a dále povlakované výztuže pro použití např. v mostních konstrukcích a pod.


Sortiment

Vše o termoizolačních nosnících BRONZE

Termoizolační balkónové nosníky BRONZE Zdokonalené tepelně izolační nosníky pro spojení vnitřních monolitických stropů s vnějšími železobetonovými konstrukcemi...

Použití termoizolačních balkónových nosníků Účinnné tepelné oddělení konzolových desek balkónů od betonové konstrukce budovy...

Výhody a přednosti termoizolačních balkónových nosníků BRONZE Výrobek splňuje požadavky TP 136 - povlakovaná výztuž do betonu. Zajištění 100% únosnosti konstrukce celistvostí nosníku...

Tepelné mosty budov V roce 2002 nabylo platnosti nařízení (EnEV), o šetření energií a byl zaveden závazný standard o nízké energetické náročnosti novostaveb....

Balkónový tepelně izolační nosník :

Termoizolační armovací prvek s antikorozní ochranou oceli s úpravou proti vzniku tepelného mostu.

K čemu slouží?

Termoizolační nosník je určen pro přerušení tepelného mostu a vytvoření konstrukčního spojení vnější a vnitřní konstrukce.

V čem spočívá účinnost a hospodárnost?

- účinné ochraně vnitřní konstrukce oddělením od vnější části budovy tepelnou izolací

- optimálním nadimenzování výztuže nosníku výpočtovým programem "BRONZE"

- výrobě nosníku pro jednotlivé balkony podle jejich délky

- antikorozní ochraně tažené a tlačené výztuže povlakováním

- nízké finanční nákladovosti při dosažení maximální tepelně izolační účinnosti

K čemu slouží?

U konstrukčních připojení, kde se požaduje zajištění únosnosti spolu s přerušením tepelného mostu, např. konstrukční :

- připojení balkónových desek a desek lodžií

- připojení atik

- připojení teras, podest a vnějších konzolových ochozů

 

Veškeré typy jsou nabízeny také s protipožární úpravou R,EI–45 (F90)

BRONZE TiP MQ Slouží pro přerušení tepelných mostů volně vyložených balkónů. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly.

BRONZE TiP MQ-BH (HV)

Pro izolaci volně vyložených balkonových desek s výškovým odsazením oproti stropní desce.

BRONZE TiP MQD

Varianta nosníku MQ využívaná pro přenos větších sil, případně pro tenší desky.

BRONZE TiP MQ-WO (WU)

Pro připojení volně vyložených balkonových desek ke stěně.

BRONZE TiP D

Slouží pro přerušení tepelných mostů balkonů pronikajících do stropních desek. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty i posouvající síly.

BRONZE TiP Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly. BRONZE TiP ±Q

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší kladné i záporné posouvající síly.

BRONZE TiP QV

Slouží pro přerušení tepelných mostů kloubově uložených desek. Přenáší pouze posouvající síly. (Pro symetrické zavěšení ze dvou stran.)

BRONZE TiP A

Slouží pro přerušení tepelných mostů parapetů a atik. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP O

Slouží pro přerušení tepelných mostů krátkých konzol, např. podpor pro přizdívku sendvičového zdiva. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP F

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených atik, zábradlí a pod. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP S

Slouží pro přerušení tepelných mostů trámů. Přenáší ohybové momenty, normálové a posouvající síly.

BRONZE TiP SW

Slouží pro přerušení tepelných mostů předsazených stěn. Přenáší ohybové momenty, normálové a

posouvající síly.

BVVSN

Balkón vyložený ve směru nosníků.

BVKSN

Balkón vyložený kolmo na směr nosníků.

Podestový IZOBLOK

Podestový blok je tvořen dvěma kovovými plášti z důvodu zvýšení tuhosti...

 

 


Reference

Reference

Seznam referencí z let 2006 – 2014


Kvalita

Balkonové tepelně izolační nosníky


Certifikace