Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř

Betonářská laboratoř, zkoušení kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu, poradenství v oblasti stavebních pojiv.

Adresa

Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř
Bělotínská 288
753 39, Hranice I - Město
IČ: 15504077

Provozní doba

Kontakt

Telefon 581 829 271
Fax 581 829 230

Na koho se obrátit

Technik laboratoře Rudolf Pospíšil
581 829 305

Technik kvality laboratoře Ing. Dalibor Vývoda
581 829 602

Vedoucí laboratoře Zdeněk Jambor
581 829 502 , 602 727 931


O nás

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999.
V současnosti funguje jako zkušební betonářská laboratoř č.1284 akreditovaná ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 .


Sortiment

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999 a její technické vybavení dodané renomovanými výrobci, které je kontinuálně podrobováno revizím a kalibracím, ji řadí mezi nejmodernější betonářské laboratoře v ČR.

 

BL provádí komplex zkoušek čerstvého betonu, kameniva a zatvrdlého betonu na objednávku pro externí objednatele. Vedle zkoušek prováděných v rozsahu přílohy osvědčení (viz Zkoušky) provádějí osoby pracující v BL také poradenství v oblasti stavebních pojiv.

 

BL je nezávislou zkušební laboratoří č. 1284 akreditovanou ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Jejím cílem je poskytovat objektivní a spolehlivé výsledky zkoušek, pochopit a respektovat požadavky zákazníků a neustále zlepšovat fungování systému řízení kvality.

 

Seznam prováděných zkoušek které jsou součástí Přílohy osvědčení o akreditaci a aktuální ceník poskytovaných služeb najdete na http://www.cement.cz/

 

Dokumenty ke stažení :

Přehled zkoušek a ceník prací betonářské laboratoře


Kvalita

Osvědčení o akreditaci - klikněte zde .


Certifikace