Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř

Betonářská laboratoř, zkoušení kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu, poradenství v oblasti stavebních pojiv.

Adresa

Cement Hranice, akciová společnost - laboratoř
Bělotínská 288
753 39, Hranice I - Město
IČ: 15504077

Provozní doba

Kontakt

Telefon 581 829 271
Fax 581 829 230

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře Zdeněk Jambor
581 829 502 , 602 727 931

Technik laboratoře Rudolf Pospíšil
581 829 305

Technik kvality laboratoře Ing. Dalibor Vývoda
581 829 602


O nás

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999.
V současnosti funguje jako zkušební betonářská laboratoř č.1284 akreditovaná ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 .


Sortiment

Betonářská laboratoř zahájila provoz v první polovině roku 1999 a její technické vybavení dodané renomovanými výrobci, které je kontinuálně podrobováno revizím a kalibracím, ji řadí mezi nejmodernější betonářské laboratoře v ČR.

 

BL provádí komplex zkoušek čerstvého betonu, kameniva a zatvrdlého betonu na objednávku pro externí objednatele. Vedle zkoušek prováděných v rozsahu přílohy osvědčení (viz Zkoušky) provádějí osoby pracující v BL také poradenství v oblasti stavebních pojiv.

 

BL je nezávislou zkušební laboratoří č. 1284 akreditovanou ČIA, ve které jsou beze zbytku uplatňovány principy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Jejím cílem je poskytovat objektivní a spolehlivé výsledky zkoušek, pochopit a respektovat požadavky zákazníků a neustále zlepšovat fungování systému řízení kvality.

 

Seznam prováděných zkoušek které jsou součástí Přílohy osvědčení o akreditaci a aktuální ceník poskytovaných služeb najdete na http://www.cement.cz/

 

Dokumenty ke stažení :

Přehled zkoušek a ceník prací betonářské laboratoře


Kvalita

Osvědčení o akreditaci - klikněte zde .


Certifikace