CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Provoz akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.

Adresa

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Akreditovaná laboratoř č.1302, Semtín 102
533 54, Pardubice
IČ: 150 52 320

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 466 822 639

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře Martin Chaloupka
466 822 639

Technický vedoucí Ing. Alena Jastrzembská
466 822 639


Sortiment

 • Akreditované zkoušky kamenivo:
  • Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
  • Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
  • Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
  • Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
  • Zkouška trvanlivosti a odolnosti proti mrazu
      
 • Akreditované zkoušky - Čerstvý beton:
  • Stanovení konzistence - sednutí kužele
  • Stanovení konzistence - stupeň zhutnitelnosti
  • Stanovení konzistence - metoda rozlití
  • Stanovení konzistence - metoda sednutí-rozlitím
  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Stanovení obsahu vzduchu
  • Stanovení srovnávací objemové hmotnsoti a vlhkosti - Proctorova zkouška
      
 • Akreditované zkoušky - Ztvrdlý beton:
  • Stanovení pevnosti v tlaku
  • Stanovení pevnosti v tahu ohybem
  • Stanovení pevnosti v příčném tahu
  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
  • Stanovení vlhkosti a nasákavosti
  • Stanovení mrazuvzdornosti
  • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  • Stanovení objemu mezer
  • Stanovení pevnosti v tlaku odrazovým tvrdoměrem Schmidt
  • Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku - potěrové materiály
  • Stanovení pevnosti v tlaku - směsi stmelené hydraulickými pojivy
  • Stanovení odolnosti proti mrazu a vodě - směsi stmelené hydraulickými pojivy

 


Kvalita

Naše laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci v roce 2001 pod čislem 1302.


Certifikace