České štěrkopísky spol. s r.o. - Pískovna Dřenice

Těžba, zpracování a prodej kameniva.
  
Pro drobný nákup (do 50tun) a v hotovosti kontaktujte prosím přímo vedoucí provozoven, nebo expedici (viz níže).

Adresa

České štěrkopísky spol. s r.o. - Pískovna Dřenice
Pískovna Dřenice
350 02, Cheb
IČ: 27584534

Provozní doba

Pracovní dny 6:00 - 17:00 hod. (jinak dle dohody)

V zimním období může být upravena (info na expedici)

Sociální sítě

Kontakt

Telefon 351 120 191 (Expedice)

Na koho se obrátit

Expedice
351 120 191

Vedoucí Václav Marek
739 506 918

Obchodní zástupce Aleš Smilek
724 213 227


O nás

České štěrkopísky spol. s r.o. a její sesterská společnost Slovenské štrkopiesky, s.r.o.  je seskupení firem zabývající se již od roku 1994 celkovým řešením přípravy těžby, samotnou  těžbou, zušlechťováním nerostů,  distribucí kameniva a zahlazováním následků těžby sociálně a ekologicky odpovědným přístupem.


Sortiment

 • Kamenivo přírodní těžené prané  0/2P
 • Kamenivo přírodní těžené prané  0/4P
 • Kamenivo přírodní těžené prané  4/8P
 • Kamenivo přírodní těžené prané  8/16P
 • Kamenivo přírodní těžené prané  16/32P
 • Kamenivo přírodní těžené prané  2/4P *
 • Hutnitelný materiál, vhodný zásyp *
 • Surovina od stěny *
 • Ukládání odpadu - beton 170101
 • Odpad z mech. úpravy- beton, cihly, ker. výrobky 191212
 • Ukládání odpadu - zemina a kamení 170504
 • Ukládání odpadu - hlušina 170506

- Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády


Doprava a mechanizace

Nabízíme možnost zajištění dopravy


Reference

Reference obcí


Kvalita

Vyráběné materiály splňují nejpřísnější požadavky českých a evropských norem. Zkušebnictví a certifikaci provádí nezávislá akreditovaná Zkušebna kamene a kameniva v Hořicích v Podkrkonoší a Technický a zkušení ústav stavební Praha, s.p.


Certifikace