České štěrkopísky spol. s r.o. - Pískovna Lípa nad Orlicí

České štěrkopísky spol. s r.o. - Pískovna Lípa nad Orlicí


Přírodní hutné těžené kamenivo frakce 0/4 mm.
  
Pro drobný nákup (do 50tun) a v hotovosti kontaktujte prosím přímo vedoucí provozoven, nebo expedici (viz níže).


Jak nás kontaktovat?

Adresa

České štěrkopísky spol. s r.o. - Pískovna Lípa nad Orlicí
Lípa nad Orlicí
517 21, Týniště nad Orlicí
IČO: 27584534

Otevírací doba

Po - Pá:   06:00 - 17:00

Od 4.3.2024 je otevřeno podle letní otevírací doby. Jednotlivé časy najdete zde .

O nás

České štěrkopísky spol. s r.o. a její sesterská společnost Slovenské štrkopiesky, s.r.o.  je seskupení firem zabývající se již od roku 1994 celkovým řešením přípravy těžby, samotnou  těžbou, zušlechťováním nerostů,  distribucí kameniva a zahlazováním následků těžby sociálně a ekologicky odpovědným přístupem.

Sortiment

  • Kamenivo přírodní těžené 0/4 *  - certifikáty EN12620, EN13139, EN13043, 13242
  • Zásypový písek netříděný *
  • Netříděná surovina *
  • Netříděné hrubé kamenivo nad 4 mm *

- Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu § 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u výrobku nebylo provedeno posouzení shody podle tohoto nařízení vlády

Doprava a mechanizace

Nabízíme možnost zajištění dopravy

Kvalita

Vyráběné materiály splňují nejpřísnější požadavky českých a evropských norem. Zkušebnictví a certifikaci provádí nezávislá akreditovaná Zkušebna kamene a kameniva v Hořicích v Podkrkonoší.

 

Prohlášení o výrobku:

  • Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrská stavby  EN12620
  • Kamenivo pro malty pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby   EN13139
  • Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch   EN13043
  • Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace   EN13242

V případě požadavku na zaslání prohlášení o vlastnostech nás kontatkujte na email  lipa@ceske-sterkopisky.cz .