ČESTAV, s.r.o.

Výroba transportbetónu a betónových zmesí, doprava betónu, čerpanie betónu betónpumpou, predaj štrkopieskov, drveného a plaveného kameniva, betónových výrobkov (betónové ploty, debniace tvárnice, výroba cestných panelov, zámková dlažba, studňové skruže a iný stavebný materiál)

Jak nás kontaktovat?

Adresa

ČESTAV, s.r.o.
Sekule 668
908 80, Sekule
IČO: 36 824 615

Kontakt

Telefon: +421 905 222 028,
E-mail: anton@cestav.sk
Web: www.cestav.sk

O nás

Spoločnosť ČESTAV s.r.o. je zameraná na predaj štrkopieskov, drveného a plaveného kameniva, betónových výrobkov (debniacich tvárnic, výrobu cestných panelov, zámkovej dlažby, studňových skruží a iného stavebného materiálu). V roku 2014 sme zahájili výrobu transportbetónu a betónových zmesí rôznych tried a konzistencií. Zároveň poskytujeme dopravu betónu vo veľkokapacitných domiešavačoch a čerpanie betónu betónpumpou. V roku 2015 naša spoločnosť začala s výrobou cestných panelov.

Sortiment

Betón - betónové zmesi vyrábame podľa STN 206-1 s pevnosťami od C 8/10  po C 25/30 so zvýšeným priesakom v rôznych konzistenciách od suchého, cez zavlhnutý až po čerpateľný.
 

Betónové zmesi: 


STN EN 206-1

 

Staré označenie

C 8/10

 

B10

C 10/15

 

B15

C 15/20

 

B20

C 20/25

 B25

C 25/30

 B30

C 25/30 max. Priesak 50 mm

 

B30 vodostavebný

C 30/37

 

B37

 

Výroba betónu je plne automatizovaná. Dodané množstvo a kvalita sa dá spätne overiť, čím vylučujeme príp.pochybnosti o množstve a kvalite dodaného betónu.

 

Štrk a piesok:

Betónové výrobky:

 


 

Doprava a mechanizace

Dopravu betónu zabezpečujeme domiešavačmi o objeme 6 , 7  a  9 m³ značky TATRA a IVECO. Tiež poskytujeme čerpanie betónu betónpumpou Schwing do vzdialenosti 17 m. V prípade potreby zabezpečujeme aj betópumpy s dlhším ramenom podľa požiadaviek zákazníka.
Betón sa vyrába na plneautomatizovanej betonárni SB 20 s hodinovým výkonom 20 m³ za hodinu. Betonáreň je riadená počítačovým systémom ME- 30C/S od firmy Martek elektronik.

Kvalita

Kvalita betónu je kontrolovaná v certifikovanoim laboratóriu QUALIFORM Slovakia Bratislava Csk 112, v súlade s normou  STN 206-1.

Na koho se obrátit