ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Mělník

Certifikované výrobky - popílek, struska a energosádrovec z provozu uhelné elektrárny.

Adresa

ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Mělník
č.p. 255
277 03, Horní Počáply
IČ: 28255933

Provozní doba

Kontakt

Telefon 725 648 422

Na koho se obrátit

Specialista odbytu Ivana Žižková
725 648 422


O nás

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a odsun a prodej vedlejších energetických produktů (VEP) těchto elektráren.

Elektrárna Mělník je součástí elektrárenské společnosti ČEZ, a.s. Jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny a tepla vyrábí certifikované stavební materiály - popílky, energosádrovec a směsi s přísadami dle požadavků zákazníka.


Sortiment

  • Suchý popílek - příměs pro výrobu cementu, malt, jako neaktivní složka betonu. Roční produkce 800 tis. tun
  • Popílek do betonu dle ČSN EN 450 - 1
  • Aglomerát - materiál pro technickou rekultivaci
  • Energosádrovec - roční produkce 120 tis. tun
  • Struska - pro konstrukční vrstvy vozovek, pro násypy a zásypy
  • KAMENIVO - popílek jako filer pro výrobu betonu dle ČSN EN 12620

 


Doprava a mechanizace

Dopravu zajišťuje kupující.
Nákladními vozy s otevřeným valníkem (energosádrovec)
Železničními vozy RAJ nebo autocisternami (popílek)


Kvalita

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. jsou certifikovány na systémy managementu dle OHSAS 18001:2007 , ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 .

Politika kvality a environmentu


Certifikace