ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Počerady

Certifikované výrobky - energosádrovec z provozu uhelné elektrárny.

Adresa

ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Počerady
č.p. 57
439 44, Počerady
IČ: 28255933

Provozní doba

Kontakt

Telefon 725 718 826

Na koho se obrátit

Specialista odbytu Eva Váňová
725 718 826


O nás

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a odsun a prodej vedlejších energetických produktů (VEP) těchto elektráren.

Elektrárna Počerady je součástí elektrárenské společnosti ČEZ a vyrábí stavební hmoty od roku 1994. Hlavními vedlejšími výrobky - stavebními hmotami je surový sádrovec (energosádrovec).


Sortiment

  • Energosádrovec - vyhovuje pro užití jako složka cementu
  • Popílek hnědouhelný pro výrobu pórobetonu
  • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací
  • Stabilizát - použití pro výstavbu náspů silnic a jako podkladový materiál při stavbě vozovek
  • Struska - pro konstrukční vrstvy vozovek, pro násypy a zásypy
  • Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů a pro násypy a zásypy při hornické činnosti

 


Doprava a mechanizace

Odběratel si dopravu zajišťuje sám - nákl. automobily zaplachtovanými nebo po železnici nákladními vagony krytými.


Kvalita

Na všechny vyráběné stavební hmoty má elektrárna platné certifikáty, které vydala akreditovaná státní zkušebna č. 204 TZUS Praha.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. jsou certifikovány na systémy managementu dle OHSAS 18001:2007 , ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 .

Politika kvality a environmentu


Certifikace