ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárny Prunéřov

Certifikované výrobky - energosádrovec, popílek a struska z procesu spalování hnědého uhlí a odsíření plynů

Adresa

ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárny Prunéřov
Prunéřov 375
432 01, Kadaň
IČ: 282 55 933

Provozní doba

Kontakt

Telefon 474 332 398
Fax 474 332 398

Na koho se obrátit

Specialista odbytu Eva Váňová
725 718 826


O nás

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a odsun a prodej vedlejších energetických produktů (VEP) těchto elektráren.

ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov se nacházejí v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, mezi městy Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Starší elektrárna, Prunéřov 1 (EPR1), je v provozu od roku 1968, elektrárna Prunéřov 2 byla dokončena v roce 1982. V roce 1996 se Ele. Prunéřov staly první jednotkou ČEZ se všemi odsířenými výrobními bloky. V obou elektrárnách byla pro odsíření vybrána metoda mokré vápencové vypírky. Tato technologie je ve světě nejrozšířenější pro svou vysokou účinnost (více než 95% a vysokou spolehlivost více než 96%). Jako vstupní surovinu používá vápenec, jehož těžební zásoby jsou v naší republice dostatečné. Produktem odsíření je Energosádrovec (ENS), který je možno využít jako surovinu ve stavebnictví. Dalším produktem vzniklým provozem elektráren Prunéřov je struska, kterou je možno využít jako surovinu ve stavebnictví, při stavbě komunikací dle TP 93, pro výrobu pálených cihlářských výrobků, pro vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu a svrchní rekultivační vrstvy skládek odpadů a pro zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí.


Sortiment

 • Energosádrovec (produkt odsíření), chemicky síran vápenatý dihydrát je sypký a obsahuje 10 až 15% volné vody a v tomto stavu jej lze transportovat pásovými dopravníky, dopravními prostředky a skladovat v zastřešených skladech.
 • Směs popele a strusky - bez obsahu odsířovacích produktů vzniklý po spalování hnědého uhlí. Granulometrické složení a geomechanické vlastnosti jako písečné zeminy s příměsí prachových zrn.
 • Stabilizát - produkt vzniklý po spalování hnědého uhlí, směs popele a odsířovacích produktů. Zásypový materiál, vyplňování důlních prostor.
 • Struska:
  • pro konstrukční vrstvy vozovek, pro násypy a zásypy
  • výrobek je určen pro trvalé zabudování do staveb pro terénní úpravy a rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin, stavbu násypů pozemních komunikací podle TP 93, vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu a svrchní rekultivační vrstvy skládek odpadů a pro výrobu pálených cihlářských výrobků.
  • pro zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí.

 


Doprava a mechanizace

 • Nákladními automobily
 • Železničními vagony


Kvalita

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. jsou certifikovány na systémy managementu dle OHSAS 18001:2007 , ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 .

Politika kvality a environmentu


Certifikace


Vzorky uvedených produktů je možno odebrat zdarma.