ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Tisová

Certifikované výrobky - stabilizát z fluidního popela

Adresa

ČEZ Energetické produkty s.r.o. - Elektrárna Tisová
P.O.BOX 98
356 69, Sokolov 1
IČ: 28255933

Provozní doba

Kontakt

Telefon 725 707 657

Na koho se obrátit

Specialista obchodu Jaroslava Elicharová
725 707 657


O nás

Společnost ČEZ Energetické produkty s.r.o. vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zabezpečit spolehlivou a ekonomicky efektivní obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren a odsun a prodej vedlejších energetických produktů (VEP) těchto elektráren.

Od roku 2008 je elektrárna součástí nově utvořené organizační jednotky ČEZ, a. s. s názvem Elektrárny Hodonín, Poříčí a Tisová, která sdružuje zařízení s významným podílem výroby tepla.
Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem ČEZ, a. s., a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám.


Sortiment

  • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací
  • Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek typ/varianta:  Stabilizát z fluidního popela podle STP ETI0 2 005

 


Doprava a mechanizace

Dopravu si zajišťuje odběratel.
Doprava je možná autocisternami nebo nákladními vozy.


Reference

Stavby silnic a železnic, a.s. Praha, Závod Karlovy Vary, Dubová 1


Kvalita

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. jsou certifikovány na systémy managementu dle OHSAS 18001:2007 , ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 .

Politika kvality a environmentu


Certifikace