Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o.

skládka zemin a sutí, ukládání stavebních odpadů, zařízení na využití odpadů, prodej cihel plných CP (290x140x65)

Adresa

Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o.
Velký Třebešov 59
552 03, Česká Skalice
IČ: 620 25 201

Provozní doba

Základní pracovní doba pro příjem odpadů je pondělí až pátek od 6:00 do 15:30 hod.
Pracovníci skládky umožní dodavateli příjem odpadů i mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna.

Kontakt

Telefon 737 219 800

Na koho se obrátit

ředitel Ing. Přemek JIRKA
737 219 800

Pověřený pracovník ukládky odpadů Josef Augst
737 219 805


O nás

Firma Cihelny STAMP Miskolezy s.r.o. se zabývá využíváním odpadů v souvislosti s rekultivací vydobytých prostor na zdejším lomu.

Provozujeme cihelnu Miskolezy a skládku zemin a sutí, ukládku inertních stavebních odpadů. Provozujeme zařízení k využívání odpadů - rekultivaci zemníku.


Sortiment

  • skládkování
  • ukládání zemin a stavebních sutí  
  • výroba, prodej cihel: 
    • cihla plná CP (290x140x65)
    • cihla dutá CD2 (290x140x65)

 


Certifikace