Českomoravský beton, a.s., provoz Bruntál

Typ betonárny: talířové mísící zařízení PEMAT PM75 o objemu 1,5 m³ s hodinovým výkonem 60 m³ čerstvého betonu. Provoz je celoroční, pro zimní období je betonárna vybavena ohřevem kameniva.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Bruntál
Opavská ulice
792 01, Bruntál
IČ: 49551272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30  (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Bc. Martin Mareš
602 593 326

Dispečink Zdeněk Dojčar
731 627 921

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702


O nás

Betonárna Bruntál je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • Mix 7 a 9 m³

Čerpadla betonu

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava.


Certifikace