Českomoravský beton, a.s., provoz Kraslice

Betonárna se nachází v Kraslicích. Na betonárně je instalován plně automatický systém od CSE s míchacím centrem STASIS RTM 750 s objemem 0,5 m3, s výkonem 25 m3/h. V případě potřeby jsme připraveni posílit kapacitu betonárnou v Karlových Varech za stejných finančních podmínek jako z betonárny v Kraslicích.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Kraslice
Wolkerova 440
358 01, Kraslice
IČ: 49551272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody .

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Marek Sláma, DiS.
602 545 468

Míchač-disponent Martin Treml
724 504 656 , 352 687 112

Technolog, BETOTECH s.r.o. Jakub Smolík
476 105 198 , 602 642 443


O nás

Betonárna Kraslice je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v centru města Kraslice.


Sortiment

  • Betony dle ČSN EN 206
  • Cementové potěry MC dle Technické normy ČB MC 01-2010 : 2011

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 

Čerpadla betonu

autočerpadla společnosti Českomoravský beton, a.s., středisko čerpání s délkou výložníku od 26 m do 56 m

 

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.


Certifikace