TBG BETONMIX a.s. - Maltárna Podivín

TBG BETONMIX a.s. - Maltárna Podivín

Společnost TBG BETONMIX a.s. se kromě výroby transportbetonu zabývá také výrobou moderních materiálů pro lepší stavění. Mezi ně patří lité anhydritové potěry ANHYMENT®, SLIMFLOW®, lité cementové potěry CEMFLOW® a lité cementové pěny PORIMENT®. Nedílnou součástí výroby značkových produktů je široká nabídka souvisejících a doplňkových služeb včetně poradenství a případného zajištění realizační firmy.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG BETONMIX a.s. - Maltárna Podivín
Zborovská 977
691 45, Podivín
IČO: 48530794

Otevírací doba

Po - Pá:  6.00 - 14.30 hod.  (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Poptávkový formulář

Sortiment

Maltárna vyrábí kvalitní směsi pro lité podlahy a také speciální výrobky pro vytváření lehkých vyrovnávacích, spádových a tepelně-izolačních vrstev podlah a plochých střech. Nabízíme materiály:

  • PORIMENT litá cementová pěna je určena k vyrovnávání nosných konstrukcí, k ochraně rozvodů vedených v podlaze a na ploché střechy,
  • CEMFLOW litý cementový potěr určený k vytváření rovných podlahových konstrukcí i ve vnitřních prostorech s možným nárůstem vlhkosti.

Podrobnější informace o našich produktech najdete na webu www.lite-smesi.cz

 

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

TBG Slovensko, a.s. - středisko Betonpumpy a doprava

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

  • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
  • Pumpomixy
  • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
  • Stabilní čerpadla
  • Maltová čerpadla
  • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy  

Výrobní mobilní zařízení BREMAT pro výrobu litého anhydritového potěru ANHYMENT je alternativou pro místa stavby vzdálenější od maltáren skupiny Českomoravský beton.

Dodávka materiálu pro realizaci lité podlahy po celé ČR. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu.

Výhodou je zjednodušení organizace výroby, dopravy i čerpání směsi a hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství směsi. Vstupy a kvalita anhydritového potěru se od tradiční výroby na betonárnách nikterak neliší. Zákazník platí jenom za spotřebovaný materiál, na stavbě nezůstávají žádný přebytečný materiál a odpad.

Kvalita

Kvalita:
Maltárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Hospodaření s energií:
Maltárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Prodejce pro jižní Moravu
Ing. Aleš Florián
606 063 680
Technolog
Ing. Martin Dolák
607 162 462

Ceník

Ceník Podivín

Další adresy

Sídlo společnosti:
Beroun 660
266 01 Beroun


Skupina