Českomoravský beton, a.s. - Maltárna Třeboň

Českomoravský beton, a.s. - Maltárna Třeboň

Skupina Českomoravský beton se kromě výroby transportbetonu zabývá také výrobou moderních materiálů pro lepší stavění. Mezi ně patří lité anhydritové potěry ANHYMENT®, SLIMFLOW®, lité cementové potěry CEMFLOW® a lité cementové pěny PORIMENT®. Výroba uvedených značkových produktů – speciálních stavebních materiálů je zajišťována ve skupině Českomoravský beton prostřednictvím Střediska značkových produktů s celorepublikovou působností a v regionu Praha a okolí ze strany dceřiné společnosti TBG Pražské malty, s. r. o. Nedílnou součástí výroby značkových produktů je široká nabídka souvisejících a doplňkových služeb.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s. - Maltárna Třeboň
Rybářská 671/II
379 01, Třeboň
IČO: 49551272

Otevírací doba

Letní období cca duben-prosinec
6:30-15:00

Zimní oddobí cca leden-březen
7:00-13:00

V jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu.

Poptávkový formulář

Sortiment

Maltárna vyrábí kvalitní směsi pro lité podlahy a také speciální výrobky pro vytváření lehkých vyrovnávacích, spádových a tepelně-izolačních vrstev podlah a plochých střech. Nabízíme materiály:

  • ANHYMENT - litý anhydritový potěr k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí s perfektní rovinatostí povrchu,
  • SLIMFLOW - litý anhydritový potěr pro tenké vrstvy podlahy a reprofilace podlah,
  • PORIMENT litá cementová pěna je určena k vyrovnávání nosných konstrukcí, k ochraně rozvodů vedených v podlaze a na ploché střechy,
  • CEMFLOW litý cementový potěr určený k vytváření rovných podlahových konstrukcí i ve vnitřních prostorech s možným nárůstem vlhkosti.

Podrobnější informace o našich produktech najdete na webu www.lite-smesi.cz

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

TBG Slovensko, a.s. - středisko Betonpumpy a doprava

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

  • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
  • Pumpomixy
  • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
  • Stabilní čerpadla
  • Maltová čerpadla
  • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy  

Výrobní mobilní zařízení BREMAT pro výrobu litého anhydritového potěru ANHYMENT je alternativou pro místa stavby vzdálenější od maltáren skupiny Českomoravský beton.

Dodávka materiálu pro realizaci lité podlahy po celé ČR. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu.

Výhodou je zjednodušení organizace výroby, dopravy i čerpání směsi a hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství směsi. Vstupy a kvalita anhydritového potěru se od tradiční výroby na betonárnách nikterak neliší. Zákazník platí jenom za spotřebovaný materiál, na stavbě nezůstávají žádný přebytečný materiál a odpad.

Kvalita

Kvalita:
Maltárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Hospodaření s energií:
Maltárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Ing. Vladislav Vaněk
777 710 570
Technolog
Ing. Pavel Veselý
724 069 643
Administrativa
Lenka Linhartová
778 409 698

Ceník

Ceník - maltárna Třeboň

Další adresy

Sídlo společnosti:
Beroun 660
266 01 Beroun


Skupina