Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Bílý Kámen

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Bílý Kámen

 

Surovina : Žula mrákotínského typu


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Bílý Kámen
PO BOX 101
586 01, Jihlava
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 567 276 237,
E-mail: expedice.bilykamen@cmsterk.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

březen - listopad   6:00 - 18:00
prosinec - únor 6:30 - 14:30

O nás

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni čtyř etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

 • frakce 0/4 pro obalované asfaltové směsi, stavební účely
 • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. a obalovaných směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. a obalovaných směsí
 • frakce 16/32 pro stavební účely
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 63/125 pro výstavbu komunikací
 • frakce 0/32 pro výstavbu komukací, podkladových vrstev, stav. účely
 • frakce 0/63 pro výstavbu komunikací, podkladových vrstev, stav.účely
 • lomový kámen
 • frakce 100/300 pro stav.účely

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 079

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Jan Reinhart
723 317 880
Odborný prodejce
Ing. Luděk Velc
602 789 944
Vedoucí provozovny
Zdeněk Pospíchal
724 532 154

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina