Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Bílý Kámen

Surovina: žula mrákotínského typu

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Bílý Kámen
PO BOX 101
586 01, Jihlava
IČ: 255 02 247

Provozní doba

březen - listopad   6:00 - 18:00
prosinec - únor 6:30 - 14:30

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Ing. Luděk Velc
602 789 944

Provozní lomů Ing. Zdeněk Reinhart
602 490 768

Vedoucí provozovny Ing. Martina Halatová
702 001 890


O nás

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni čtyř etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

 • frakce 0/4 pro obalované asfaltové směsi, stavební účely
 • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. a obalovaných směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. a obalovaných směsí
 • frakce 16/32 pro stavební účely
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 63/125 pro výstavbu komunikací
 • frakce 0/32 pro výstavbu komukací, podkladových vrstev, stav. účely
 • frakce 0/63 pro výstavbu komunikací, podkladových vrstev, stav.účely
 • lomový kámen
 • frakce 100/300 pro stav.účely


Doprava a mechanizace

silnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 079


Certifikace