Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Božice (suchá těžba)

Surovina: štěrkopísek

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Božice (suchá těžba)
pískovna Božice
671 64, Božice
IČ: 255 02 247

Provozní doba

leden - prosinec 7:00 – 15:00

Kontakt

Telefon 602 562 631

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Jan Matula
602 724 648

Provozní lomů Ing. Martin Jelínek
721 953 241

Vedoucí provozovny Martin Ryant
721863886


O nás

Provozovna se nachází asi 20 km severovýchodně od Znojma. Surovina se těží přímo od stěny suchou cestou. Expedice kameniva je možná i po železnici, přičemž nakládka do železničních vagónů je realizována přímo na provozovně. Kapacita nakládky je 40 vozů denně. Provozovna je významným dodavatelem přírodního těženého kameniva v oblasti.

Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .


Sortiment

  • frakce 0/2 do betonu
  • frakce 0/4 pro betonové výrobky
  • frakce 0/33 pro výrobu bet. směsí


Doprava a mechanizace

silnice, železnice

 


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 080


Certifikace