Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Luleč

Surovina: moravská droba, slepenec

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Luleč
kamenolom Luleč
683 03, Luleč
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - prosinec   6:00 - 18:00 (po-čt)
                          6:00 - 16:00 (pá)
leden - březen 7:00 - 15:00 (po-pá)

 

Kontakt

Telefon 517 324 711

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Andrea Polišenská
728 298 226

Provozní lomů Ing. Martin Jelínek
721 953 241

Vedoucí provozovny Ing. Tomáš Gottvald
603 440 402


O nás

Provozovna je významným dodavatelem materiálů na trh v okolí Brna s napojením na dálnici D1 Vyškov - Brno. Dobývání suroviny je prováděno v úrovni tří etáží. Oba horninové typy jsou těženy selektivně a dávají předpoklad výroby kvalitních výrobků (drtí).
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další specifické použití. Výrobky jsou certifikovány.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

 • frakce 0/2 pro cihelny,do zásypů,...
 • frakce 2/4 pro asfaltové směsy,pod zámkovou dlažbu,...
 • frakce 0/4 do obalovaných směsí,do zásypů,...
 • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
 • frakce 8/11 pro výrobu bet. směsí a bet. výrobků
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro opravu komunikací,MZK,...
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/8 do zásypů,...
 • frakce 0/32 pro výstavbu silničních komunikací a koridorů
 • frakce 0/63 pro výstavbu silničních komunikací a koridorů
 • frakce 0/90 pro výstavbu silničních komunikací a koridorů
 • frakce 50/200 - solitéry (dekorační kameny)
 • lomový kámen

Konsignace:

 • frakce 0/4 Bratčice - pro betonové výrobky a obalované směsi
 • frakce 0/4 Smolín - pro betonové výrobky a obalované směsi
 • frakce 0/2 Černovice


Doprava a mechanizace

silnice, železnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 084


Certifikace