Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Nová Ves

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Nová Ves

 

Surovina : Moravská droba.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Nová Ves
kamenolom Nová Ves
783 21, Nová Ves u Chudobína
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 585 347 025,
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

leden - prosinec   6:00 - 14:00

O nás

Provozovna se nachází na Moravě asi 5 km západně od Litovle a 20 km jihozápadně od Olomouce.
Dobývání suroviny je prováděno v úrovni tří etáží. Těžená hornina je kompaktní, značně tvrdá a patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. Provozovna Nová Ves nabízí drcené kamenivo mnoha frakcí a materiál pro mechanicky zpevněné kamenivo.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .

Sortiment

  • frakce 0/4 pro obalované směsi a obsypy
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací
  • frakce 0/32 pro výstavbu silničních komunikací

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 085

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Miroslav Kryl
723 667 572
Odborný prodejce
Ing. Stanislav Dragon
602 705 351
Vedoucí provozovny
Radek Štrbík
727 803 719

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina