Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Nová Ves

Surovina: moravská droba

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Nová Ves
kamenolom Nová Ves
783 21, Nová Ves u Chudobína
IČ: 255 02 247

Provozní doba

leden - prosinec   6:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 585 347 025

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Stanislav Dragon
602 705 351

Vedoucí provozovny Radek Štrbík
727 803 719

Provozní lomu Ing. Miroslav Kryl
723 667 572


O nás

Provozovna se nachází na Moravě asi 5 km západně od Litovle a 20 km jihozápadně od Olomouce.
Dobývání suroviny je prováděno v úrovni tří etáží. Těžená hornina je kompaktní, značně tvrdá a patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. Provozovna Nová Ves nabízí drcené kamenivo mnoha frakcí a materiál pro mechanicky zpevněné kamenivo.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .


Sortiment

  • frakce 0/4 pro obalované směsi a obsypy
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací
  • frakce 0/32 pro výstavbu silničních komunikací


Doprava a mechanizace

silnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 085


Certifikace