Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Olbramovice

Surovina: granodiorit

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Olbramovice
kamenolom Olbramovice
671 75, Olbramovice u Mor. Krumlova
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - prosinec   6:00 – 18:00

leden - březen 7:00 – 15:00

Kontakt

Telefon 515 322 611

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Andrea Polišenská
728 298 226

Vedoucí provozovny Josef Plevák
602 742 436

Provozní lomů Ing. Martin Jelínek
721 953 241


O nás

Provozovna je situována asi 45 km jižně od Brna a asi 8 km východně od Moravského Krumlova s napojením na komunikaci Znojmo - Brno. Surovina se těží v pěti etážích a vyznačuje se značnou tvrdostí. Expedice kameniva je možná i po železnici, přičemž nakládka do železničních vagónů je realizována přímo na provozovně. Kapacita nakládky je asi 30 vozů denně. Provozovna je významným dodavatelem materiálů pro oblast Znojma a Brna.

Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další specifické použití. Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .


Sortiment

  • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
  • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 16/32 pro opravu komunikací
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
  • frakce 0/32 pro výstavbu silničních komunikací a koridoru


Doprava a mechanizace

silnice, železnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 086


Certifikace