Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Opatovice

Surovina: moravská droba

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Opatovice
kamenolom Opatovice
682 02, Vyškov 2
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - listopad   6:00 - 16:00
prosinec - březen 6:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 517 350 704

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Andrea Polišenská
728 298 226

Provozní lomů Ing. Martin Jelínek
721 953 241

Vedoucí provozovny Hubert Jelínek
721 953 342


O nás

Dobývání suroviny je prováděno v úrovni čtyř etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

 • frakce 0/4 pod dlažby, zásypy,...
 • frakce 2/4 pro asfaltové směsy,pod dlažby,...
 • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi,...
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro zásypy,MZK,...
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/32 pro stavby k silničních komunikací a koridoru
 • frakce 0/63 pro plochy na zhutnění,zásypy,...
 • frakce 100/500 pro zpevnění břehů,gabiony,...
 • frakce 50/200 - solitéry (dekorační kameny)
 • lomový kámen

Konsignace

 • frakce 0/4 Tovačov (těžba z vody) - pro betonové výrobky a obalované směsi


Doprava a mechanizace

silnice, železnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 088


Certifikace