Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Planá nad Lužnicí

Provozovna těží surovinu ze stěny, která je zčásti pod hladinou spodní vody. Při těžbě tak vzniká jezero důlní vody o průměrné hloubce 2-3 m. Natěžená surovina je zpracovávána ve vodní pračce a třídičích. Těžba je prováděna v nadmořské výšce 398,0 m.n.m.

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Planá nad Lužnicí
391 11, Planá nad Lužnicí
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - říjen      6:15 - 18:00

listopad - březen 6:15 - 16:00

Po domluvě se zákazníkem i mimo provozní dobu.

Kontakt

Telefon 381 291 515

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Petr Čulík
602 163 344

Provozní lomů Ing. Roman Mezl
602 541 493

Vedoucí provozovny Jan Pokorný
602 490 766


O nás

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • 0/2
  • 0/4
  • 4/8
  • 8/16
  • Toto přírodní kamenivo - těžené je vhodné pro výrobky z betonu, do betonových a maltových směsí.
  • 16/32, 32/125 (mimo evropské normy)
  • Vyhovuje všem požadavkům předepsaným pro výstavbu skládek, další uplatnění jsou drenážní zásypy rodinných domků, povrchová úprava příjezdových nebo zahradních cest.

 


Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.


Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády 163/2002 Sb.


Certifikace


Dobývací prostor Planá nad Lužnicí je položen na pravobřežní části vyhodnoceného ložiska štěrkopísku Roudná II - Planá nad Lužnicí v prostoru lesního komplexu Hůrky. Ložisko se nachází v okrese Tábor na pravém břehu Lužnice, jižně od obce Planá nad Lužnicí. Střed ložiska je přístupný ze státní silnice Tábor - České Budějovice po 1km dlouhé zpevněné lesní cestě. V terasové hraně a v nivě podél řeky Lužnice je vybudována řada rekreačních chat. Na celé ploše jsou patrné projevy po dřívější neorganizované těžbě jemnozrnných písků. Vlastní ložisko je budováno kvartérními fluviálními sedimenty Lužnice, uloženými v pleistocenních terasách v převážné části nad úrovní její současné hladiny.