Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

 

Surovina : Rula, granodiorit.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled
kamenolom Pohled
582 21, Pohled
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 569 439 291,
Mobil: 602 518 195
E-mail: prodej@cmcem.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

březen - listopad (po - čt) 6:00 - 18:00
                         (pá)  6:00 - 16:00
prosinec - únor  6:00 - 14:00

O nás

Dobývání vysoce kvalitní suroviny je prováděno v úrovni tří etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

 • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
 • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
 • frakce 8/11 pro výrobu betonových směsí a bet. výrobků
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro opravu komunikací
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/22 pro stavební účely
 • frakce 0/32 pro výrobu živičných směsí
 • frakce 0/63 pro jednoduché bet. výrobky
 • lomový kámen

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 089

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Jan Reinhart
723 317 880
Odborný prodejce
Ing. Luděk Velc
602 789 944
Vedoucí provozovny
Ing. Martina Halatová
702 001 890

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina