Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

Surovina: rula, granodiorit

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled
kamenolom Pohled
582 21, Pohled
IČ: 255 02 247

Provozní doba

březen - listopad (po - čt) 6:00 - 18:00
                         (pá)  6:00 - 16:00
prosinec - únor  6:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 569 439 291
Mobil 602 518 195

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Miloslava Šrámková
602 626 144

Vedoucí provozovny Ing. Radim Lex
602 593 871

Provozní lomů Ing. Zdeněk Reinhart
602 490 768


O nás

Dobývání vysoce kvalitní suroviny je prováděno v úrovni tří etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

 • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
 • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
 • frakce 8/11 pro výrobu betonových směsí a bet. výrobků
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro opravu komunikací
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/22 pro stavební účely
 • frakce 0/32 pro výrobu živičných směsí
 • frakce 0/63 pro jednoduché bet. výrobky
 • lomový kámen


Doprava a mechanizace

silnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 089


Certifikace