Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled

Surovina: rula, granodiorit

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Pohled
kamenolom Pohled
582 21, Pohled
IČ: 255 02 247

Provozní doba

březen - listopad (po - čt) 6:00 - 18:00
                         (pá)  6:00 - 16:00
prosinec - únor  6:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 569 439 291
Mobil 602 518 195

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Ing. Jan Pokorný
725 939 983

Provozní lomů Ing. Zdeněk Reinhart
602 490 768


O nás

Dobývání vysoce kvalitní suroviny je prováděno v úrovni tří etáží.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

 • frakce 0/4 pro beton. výrobky, zámková dlažba, obrubníky
 • frakce 4/8 pro beton. výrobky a živičné směsi
 • frakce 8/11 pro výrobu betonových směsí a bet. výrobků
 • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
 • frakce 16/32 pro opravu komunikací
 • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací, kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI
 • frakce 0/22 pro stavební účely
 • frakce 0/32 pro výrobu živičných směsí
 • frakce 0/63 pro jednoduché bet. výrobky
 • lomový kámen


Doprava a mechanizace

silnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 089


Certifikace