Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora

 

Těženou surovinou je syenit.

Lom je stěnový, rozfáraný a otevřený etážemi o maximální výšce 17 metrů, v nadmořské výšce : Etáž I - 468 m.n.m., etáž II - 452 m.n.m., etáž III - zahloubení 435 m.n.m.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora

391 76, Slapy u Tábora
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 381 278 090,
E-mail: prodej@cmcem.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

březen - listopad 06:00 - 18:00

prosinec - únor 06:00 - 16:00


Po domluvě se zákazníkem i mimo provozní dobu.

O nás

Ložisko se nachází při jižním okraji tzv. táborského masivu, který představuje dílčí součást plutonu. Ložisko zasahuje do katastrálního území obce Dražičky, Hnojná Lhota a Slapy u Tábora, v kraji Jihočeském. Těženou surovinou je syenit, ze kterého se vyrábí drcené kamenivo. Surovina je převážně tvořena bioticko - pyroxenickým syenitem, místy amfibol - biotit - pyroxenickým syenitem. Hornina je namodralá, světle šedá, skvrnitá, v navětralých partiích se mění ve světle rezavě hnědou, v oblastech poruchového pásma je rezavě hnědá, pravidelnou velikost vykazují vrostlice biotitu a draselného živce.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .

Sortiment

Aktuální seznam prodávaného sortimentu naleznete na stránce provozovny.

Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 

Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620, 13043 a 13242. Ostatní výrobky (Z) jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Kamenivo dle laboratorní zkoušky vykazuje vysokou přilnavost s asfaltovou emulzí 060K-VE, 065 K - stupeň přilnavosti 95 % a VS 60K - stupeň přilnavosti 98 %.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Jan Reinhart
723 317 880
Odborný prodejce
Petr Čulík
602 163 344
Vedoucí provozovny
Jiří Dopita
602 431 966

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina