Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora

Lom je stěnový, rozfáraný a otevřený etážemi o maximální výšce 17 metrů, v nadmořské výšce : Etáž I - 468 m.n.m., etáž II - 452 m.n.m., etáž III - zahloubení 435 m.n.m.

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora
391 76, Slapy u Tábora
IČ: 255 02 247

Provozní doba

březen - listopad 06:00 - 18:00

prosinec - únor 06:00 - 16:00


Po domluvě se zákazníkem i mimo provozní dobu.

Kontakt

Telefon 381 278 090

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny Vladimír Broukal
602 490 767

Odborný prodejce Petr Čulík
602 163 344

Provozní lomů Ing. Zdeněk Reinhart
602 490 768


O nás

Ložisko se nachází při jižním okraji tzv. táborského masivu, který představuje dílčí součást plutonu. Ložisko zasahuje do katastrálního území obce Dražičky, Hnojná Lhota a Slapy u Tábora, v kraji Jihočeském. Těženou surovinou je syenit, ze kterého se vyrábí drcené kamenivo. Surovina je převážně tvořena bioticko - pyroxenickým syenitem, místy amfibol - biotit - pyroxenickým syenitem. Hornina je namodralá, světle šedá, skvrnitá, v navětralých partiích se mění ve světle rezavě hnědou, v oblastech poruchového pásma je rezavě hnědá, pravidelnou velikost vykazují vrostlice biotitu a draselného živce.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .


Sortiment

 • DK 0/2 Z
 • DK 0/4
 • DK 0/8 Z
 • DK 2/4
 • DK 4/8
 • DK 8/11
 • DK 8/16
 • DK 11/22
 • DK 5/32
 • DK 16/32
 • DK 32/63
 • DK 32/63 BI
 • DK 63/90
 • DK 0/22
 • DK 0/32
 • DK 0/32 KV
 • DK 0/63
 • DK 0/150 Z
 • DK 0/250 Z
 • DK 0/500 Z (lomový kámen netříděný)
 • DK 22/150 Z
 • DK 125/250 Z


Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 


Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620, 13043 a 13242. Ostatní výrobky (Z) jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Kamenivo dle laboratorní zkoušky vykazuje vysokou přilnavost s asfaltovou emulzí 060K-VE, 065 K - stupeň přilnavosti 95 % a VS 60K - stupeň přilnavosti 98 %.


Certifikace