Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

Provozovna je otevřena a těžena v dobývacím prostoru plošně (jedna těžební stěna) v nadmořské výšce 438,79 m.n.m. Po patě těžební stěny, zhruba 1m nad hladinou spodní vody, jsou budovány dopravní komunikace.

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou
378 02, Stráž nad Nežárkou
IČ: 255 02 247

Provozní doba

leden - prosinec  7:00 - 15:00

Kontakt

Telefon 384 389 284

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Petr Čulík
602 163 344

Provozní lomů Ing. Roman Mezl
602 541 493

Vedoucí pískovny Ing. Jiří Migl
602 490 765


O nás

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

Těžené kamenivo

  • TK 0/2
  • TK 0/4
  • TK 0/63
  • TK 4/63


Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 


Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.


Certifikace


Ložisko štěrkopísku Pístina - Stráž nad Nežárkou leží západně od obce Stráž nad Nežárkou a 5km severně od obce Pístina v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Jižní stěna ložiska je omezena silnicí Třeboň - Jindřichův Hradec. Z ostatních stran je ložisko omezeno soutokem vodních toků Nové řeky a Nežárky. Ložisko náleží ke kvarterním útvarům a je reprezentováno pleistocenními terasovými usazeninami řeky Nežárky. Ložiskovou výplň tvoří rezavě žluté písky. Ve vrchním souvrství převládají písky jemné až středně zrnité s velkým množstvím vátých zrn. Vrchní souvrství spočívá převážně nad hladinou spodní vody a má mocnost 8-10 m. Ve spodním souvrství je větší množství hrubších frakcí, i když podíl zrn do 1 mm tvoří stále hlavní součást sedimentu. Nadloží ložiska je tvořeno pískem a štěrkopískem s proměnlivým obsahem humusu a hlíny.