Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

 

Těžené kamenivo.

Provozovna je otevřena a těžena v dobývacím prostoru plošně (jedna těžební stěna) v nadmořské výšce 438,79 m.n.m. Po patě těžební stěny, zhruba 1m nad hladinou spodní vody, jsou budovány dopravní komunikace.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Stráž nad Nežárkou

378 02, Stráž nad Nežárkou
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 384 389 284,
E-mail: prodej@cmcem.cz
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

leden - prosinec  7:00 - 15:00

O nás

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.

Sortiment

Těžené kamenivo :

  • TK 0/2
  • TK 0/4
  • TK 0/63
  • TK 4/63

Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 

Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Certifikáty

Ložisko štěrkopísku Pístina - Stráž nad Nežárkou leží západně od obce Stráž nad Nežárkou a 5km severně od obce Pístina v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Jižní stěna ložiska je omezena silnicí Třeboň - Jindřichův Hradec. Z ostatních stran je ložisko omezeno soutokem vodních toků Nové řeky a Nežárky. Ložisko náleží ke kvarterním útvarům a je reprezentováno pleistocenními terasovými usazeninami řeky Nežárky. Ložiskovou výplň tvoří rezavě žluté písky. Ve vrchním souvrství převládají písky jemné až středně zrnité s velkým množstvím vátých zrn. Vrchní souvrství spočívá převážně nad hladinou spodní vody a má mocnost 8-10 m. Ve spodním souvrství je větší množství hrubších frakcí, i když podíl zrn do 1 mm tvoří stále hlavní součást sedimentu. Nadloží ložiska je tvořeno pískem a štěrkopískem s proměnlivým obsahem humusu a hlíny.

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Jan Reinhart
723 317 880
Vedoucí pískovny
Ing. Jiří Migl
602 490 765
Odborný prodejce
Petr Čulík
602 163 344

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina