Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Suchdol nad Lužnicí

Provozovna v nadmořské výšce 442,50 m.n.m. Surovina se těží ze stěny i z vody a vytěžený materiál je přepravován na třídírnu vodní dopravou i ve výsypných pramicích.

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Suchdol nad Lužnicí
378 06, Suchdol nad Lužnicí
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - listopad   5:30 - 18:00
prosinec - březen 5:30 - 16:00

Kontakt

Telefon 384 781 330

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Petr Čulík
602 163 344

Provozní lomů Ing. Roman Mezl
602 541 493

Vedoucí pískovny Ing. Jiří Migl
602 490 765


O nás

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • 0/4
  • Toto přírodní kamenivo - těžené je vhodné pro výrobky z betonu, do asfaltových a betonových směsí.


Doprava a mechanizace

V případě požadavku zákazníka zprostředkujeme dopravu kameniva do určeného místa.

 


Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN 12620, 13139 a 13043.


Certifikace


Ložisko štěrkopísku DP Cep II se nachází v katastrálním území Cep o celkové rozloze 61,23ha. Mocnost suroviny kolísá od 10 - 17m. Samotné vrstvy jílu nebyly v ložisku zjištěny. Obsah štěrkové frakce (větší než 4mm) u suroviny ložiska je v průměru 10 - 20%. Štěrkopísek leží převážně nad hladinou podzemní vody. Materiál po vytěžení a vytřídění je vhodný jako kamenivo pro stavební účely.