Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Tovačov (mokrá těžba)

Surovina: štěrkopísek

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Tovačov (mokrá těžba)
pískovna Tovačov
751 01, Tovačov
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - listopad   6:00 - 18:00
prosinec - březen 7:00 - 15:00

Kontakt

Telefon 581 705 200

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny Jan Čalkovský
725 062 772

Odborný prodejce Stanislav Dragon
602 705 351

Provozní lomů Ing. Roman Mezl
602 541 493


O nás

Provozovna se nachází asi 12 km západně od Přerova a asi 22 km jižně od Olomouce.
Provozovna Tovačov nabízí těžené kamenivo mnoha frakcí, a v nabídce naleznete také drcené kamenivo z blízkých kamenolomů. Dobývání suroviny je prováděno drapákovým a korečkovým rypadlem z vody a v úrovni jednoho těžebního řezu. Na provozovně je také nakládací zařízení na železniční vagony včetně vážení.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • frakce 0/4 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 0/22 pro stavební účely
  • balení kameniva (Bigbag 1t)


Doprava a mechanizace

silnice, železnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 095


Certifikace