Českomoravský štěrk, a.s. - Lomy Mořina spol s.r.o. – kamenolom Holý Vrch

Výroba drceného kameniva.

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - Lomy Mořina spol s.r.o. – kamenolom Holý Vrch
č. p. 73
267 17, Mořina
IČ: 25502247

Provozní doba

duben - listopad   6:00 - 16:00
prosinec - březen 6:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 724 341 586

Na koho se obrátit

Odborný prodejce kameniva František Březina
720 071 370


O nás

LOMY MOŘINA spol. s r.o. jsou v oblasti dodávek kameniva pro stavební účely zastupovány organizací Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá.

Kamenolom se nachází cca 25 km od hlavního města Prahy. Poloha provozovny umožňuje dobré napojení na komunikaci E50 Praha - Beroun - Plzeň.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další specifické použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • DK 0/4
  • DK 4/8
  • DK 8/16
  • DK 11/22
  • DK 22/63
  • DK 0/32 Z
  • DK 0/200 Z
  • lomový kámen netříděný


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 078


Certifikace