Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky

 

Surovina : Moravská droba.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky
kamenolom Výkleky
751 25, Výkleky
IČO: 255 02 247

Kontakt

Telefon: 581 795 203,
Web: www.heidelbergcement.cz/cs/o-nas/cms

Sociální sítě:      

Otevírací doba

březen - listopad   6:00 – 18:00

prosinec - únor 6:00 – 14:00

O nás

Provozovna se nachází na Moravě asi 20 km východně od Olomouce a asi 15 km severovýchodně od Přerova nedaleko komunikace mezi Olomoucí a Ostravou.
Dobývání suroviny je prováděno v úrovni dvou etáží. Těžená hornina je kompaktní, značně tvrdá a patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. Provozovna Výkleky vyrábí drcené kamenivo mnoha frakcí a materiál pro mechanicky zpevněné kamenivo. V sortimentu také má těžené kamenivo z nedaleké pískovny Hulín.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .

Sortiment

  • frakce 0/4 podsypy pod dlažby, posypy
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 16/32 pro opravu komunikací
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací
  • frakce 63/125 pro silniční stavby
  • frakce 0/63 pro silniční stavby
  • frakce 0/90 pro silniční stavby
  • lomový kámen

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 090

Certifikáty

Na koho se obrátit

Provozní lomu
Ing. Miroslav Kryl
723 667 572
Odborný prodejce
Ing. Stanislav Dragon
602 705 351
Vedoucí provozovny
Miroslav Němec
+420 724 314 046

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina