Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky

Surovina : moravská droba


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Výkleky
kamenolom Výkleky
751 25, Výkleky
IČO: 255 02 247

Otevírací doba

březen - listopad   6:00 – 18:00

prosinec - únor 6:00 – 14:00

O nás

Provozovna se nachází na Moravě asi 20 km východně od Olomouce a asi 15 km severovýchodně od Přerova nedaleko komunikace mezi Olomoucí a Ostravou.
Dobývání suroviny je prováděno v úrovni dvou etáží. Těžená hornina je kompaktní, značně tvrdá a patří k nejkvalitnějším drobám na Moravě. Provozovna Výkleky vyrábí drcené kamenivo mnoha frakcí a materiál pro mechanicky zpevněné kamenivo. V sortimentu také má těžené kamenivo z nedaleké pískovny Hulín.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz .

Sortiment

  • frakce 0/4 podsypy pod dlažby, posypy
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky a obalované směsi
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 16/32 pro opravu komunikací
  • frakce 32/63 pro výstavbu silničních komunikací
  • frakce 63/125 pro silniční stavby
  • frakce 0/63 pro silniční stavby
  • frakce 0/90 pro silniční stavby
  • lomový kámen

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 090

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny
Ing. Daniel Pokorný
727 964 507
Provozní lomu
Ing. Miroslav Kryl
723 667 572
Odborný prodejce
Ing. Stanislav Dragon
602 705 351

Ceník

Produkty
Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Mokrá 359
664 04 Mokrá, okr. Brno-venkov
tel. (ústředna): 544 122 111


Skupina