DENAS COLOR a.s. - vývoj a výroba vodou ředitelných nátěrových hmot a ochrana povrchů pro různá průmyslová odvětví

Admin 24.01.2012

Komplexní antikorozní ochrana ocelových a železobetonových konstrukcí a technologických celků. Výroba vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel pro stavebnictví.

 

DENAS COLOR a.s.

Koncepce vývoje a výroby nátěrových hmot byla konzultovaná se světovým producentem disperzí, firmou ROHM AND HAAS, která se stala i hlavním dodavatelem komponentů pro výrobu.

   Samotný vývoj i veškerá výroba byla již od počátku postavena na kvalifikovaném personálu, jeho odborné způsobilosti a dlouholeté praxi v oblasti vývoje a výroby vodou ředitelných nátěrových hmot.

   Výsledkem vývojových prací bylo uvedení na trh několika speciálních nátěrových hmot především v oblasti kovoprůmyslu. Brzy se firma DENAS COLOR a. s. stává lídrem v oblasti vývoje průmyslových vodou ředitelných nátěrových hmot v ČR.

   V současné době se společnost prosazuje zejména dodávkami nátěrových hmot do strojírenských podniků (ochrana strojních součástí a technologických celků), sléváren (ochrana odlitků z šedé litiny, tvárné litiny, ocelolitiny a temperované litiny) a dodávkami nátěrových systémů na ochranu ocelových a betonových konstrukcí.

   Zejména v oblasti produkce pro strojírenský průmysl firma dodává nátěrové hmoty v úpravách, které respektují odlišné podmínky pro aplikaci u jednotlivých odběratelů a především respektují požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

 

viz-  www.denascolor.cz

 

 

Sídlo společnosti

Sokolovská 361/2, 74301 Bílovec (Nový Jičín)

Podniková prodejna

Sokolovská 361/2, 74301 Bílovec (Nový Jičín)

Povrchové úpravy

Míru 3267, 73801 Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)

IČO: 47677732

DIČ: CZ47677732

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 556 412 038
Tel.: (+420) 556 410 795
Fax: (+420) 556 410 263

Lidé