Depos Horní Suchá, a.s.

Skládka odpadů. Uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny S - OO – ostatní odpady.

Adresa

Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1/1321
735 35, Horní Suchá
IČ: 476 77 287

Provozní doba

Pracovní dny : 6,30 h - 17,00 h 

(Hotovostní platby pouze do 13,30 h)

 

Sobota : 7,00 h - 15,00 h

Mimo tuto provozní dobu nebude možné odpady na skládku uložit.

 

 

Kontakt

Telefon 596 425 522

Na koho se obrátit

Asistent ředitele Ivona Cielecká
596 425 522

Vedoucí provozu Petr Kolář
596 425 521

prokurista a ředitel a.s. Miloš Kývala
596 425 522


O nás

Depos Horní Suchá, a.s. působí od roku 1994 v oblasti nakládání s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby obcí a měst okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. V lednu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky odpadů skupiny S OO (ostatní odpady). Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma také na trh svozu odpadů.


Sortiment

  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170300 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
  • 170501 Zemina a/ nebo kameny
  • Skupina 17 - stavební a demoliční odpady

       Svoz odpadů

-  svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3

-  svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob

-  sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)

-  svoz  a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

  Informace o svozu a uložení získáte na tel. č. 800 149 751.

 

       Kompostárna

-  uložení biologicky rozložitelných odpadů  rostlinného původu.


Doprava a mechanizace

Tyto služby provozujeme svými 11 vozidly z toho 5 na komunální odpad, 3 ramenové nakladače a 3 vozidla na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Depos Horní Suchá, a.s. je vybavena následujícími technickými prostředky :
skládka skupiny S OO
vozidlo IVECO - FARID (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém) - 3 ks
vozidlo Renault Premium (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém)
vozidlo IVECO ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo LIAZ ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo NOVARINI CITYPACK 7 m³ na podvozku Renault (svoz bioodpadu)


Kvalita

V dubnu roku 2000 byla společnost certifikována dle standardů řady norem ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a následně dle normy ČSN EN ISO 9001 (systém řízení jakosti) pro rozsah platnosti Svoz a skládkování komunálního odpadu.


Certifikace


Fotogalerie