Depos Horní Suchá, a.s.

Skládka odpadů. Uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny S - OO – ostatní odpady.

Adresa

Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1/1321
735 35, Horní Suchá
IČ: 476 77 287

Provozní doba

Pracovní dny : 6,30 h - 17,00 h 

(Hotovostní platby pouze do 13,30 h)

 

Sobota : 7,00 h - 15,00 h

Mimo tuto provozní dobu nebude možné odpady na skládku uložit.

 

 

Kontakt

Telefon 596 425 522

Na koho se obrátit

prokurista a ředitel a.s. Miloš Kývala
596 425 522

Asistent ředitele Ivona Cielecká
596 425 522

Vedoucí provozu Petr Kolář
596 425 521


O nás

Depos Horní Suchá, a.s. působí od roku 1994 v oblasti nakládání s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby obcí a měst okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. V lednu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky odpadů skupiny S OO (ostatní odpady). Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma také na trh svozu odpadů.


Sortiment

  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170300 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
  • 170501 Zemina a/ nebo kameny
  • Skupina 17 - stavební a demoliční odpady

       Svoz odpadů

-  svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3

-  svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob

-  sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)

-  svoz  a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

  Informace o svozu a uložení získáte na tel. č. 800 149 751.

 

       Kompostárna

-  uložení biologicky rozložitelných odpadů  rostlinného původu.


Doprava a mechanizace

Tyto služby provozujeme svými 11 vozidly z toho 5 na komunální odpad, 3 ramenové nakladače a 3 vozidla na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Depos Horní Suchá, a.s. je vybavena následujícími technickými prostředky :
skládka skupiny S OO
vozidlo IVECO - FARID (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém) - 3 ks
vozidlo Renault Premium (lineární stlačování odpadů, universální nakládací systém)
vozidlo IVECO ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo LIAZ ramenový nakladač pro svoz VPK
vozidlo NOVARINI CITYPACK 7 m³ na podvozku Renault (svoz bioodpadu)


Kvalita

V dubnu roku 2000 byla společnost certifikována dle standardů řady norem ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a následně dle normy ČSN EN ISO 9001 (systém řízení jakosti) pro rozsah platnosti Svoz a skládkování komunálního odpadu.


Certifikace


Fotogalerie